המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Taking a Bus from Immanuel to Mea Shearim: The Role of Israel's High Court of Justice in Regulating Ethnic and Gender Discrimination in the Haredi Ultra Orthodox Sector

(מאגר ביבליוגרפי)
Margit Cohn , מאמר
המאמר בוחן את ההפליה המגדרית, כמו גם את זו האתנית שבין אשכנזים וספרדים, המיושמת בחברה החרדית בישראל. במסגרת בחינה זו נדרש המאמר לטבעה של מערכת המשפט הישראלי ולאפשרות התערבותה בפרקטיקות המיושמות בחברה זו. לאור הצגתם של שלשה מקרי בוחן מציע המאמר כי בירור אפיונה של מערכת המשפט בישראל ומידת התערבותה יתאפשר באמצעות 'תיאוריית הדיאלוג' (Dialogue Theory) המבכרת להתייחס להחלטותיה של המערכת המשפטית בצורה מו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע