המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Characters in Search of a Script: The Exit Narratives of Formerly Ultra-Orthodox Jews

(מאגר ביבליוגרפי)
Lynn Davidman וArthur L. Greil , מאמר
המאמר מתמקד בסיפור עזיבתם של אינדיבידואלים את העולם החרדי כמקרה בוחן המדגים השפעת מאפיינה של הקהילה החרדית הנתונה ומוסדותיה על תהליך היציאה של חבריה. במסגרת בחינה זו מוצעת התחקות אחר הנרטיב המלווה את תהליך עזיבתם של צעירים את החברה החרדית (exit narrative) תוך השוואה לנרטיב המלווה את התהליך ההפוך המזוהה עם הצטרפותם של אינדיבידואלים לחברה זו (conversion narrative). בחינה זו, המתמקדת בשאלת זהותם של ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע