המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Cross-cultural encounters between careproviders: rabbis’ referral letters to a psychiatric clinic in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Yehuda Goodman וEliezer Witztum , מאמר
המאמר מתחקה אחר תפקידם של רבנים במסגרת הטיפולים הנפשיים להם זוכים מטופלים חרדיים. תפקידם המשמעותי של רבנים אלה משתקף במעמדם המתווך בין המטופל החרדי ובין הגורם המטפל, שעה שהתיווך מתבצע בדמות מכתבי הפנייה פורמאליים מטעם רבני הקהילה. לאור התחקות אחר אופיו של התיווך הנידון מצביע המאמר על משמעותם ותפקידם החברתי של מכתבים אלה הבאים לידי ביטוי בשני מישורים: (1) באמצם את השיח הטיפולי המערבי שואפים הרבנים...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע