המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

On Religiosity and Super-Religiosity (I): Measures of Radical Religion

(מאגר ביבליוגרפי)
Gideon Aran , מאמר
מאמר המבקש לבצע דקונסטרוקציה למושגי 'מסורת' ו'פונדמנטליזם' תוך הערכתם מחדש לאור התחקות אחר החברה החרדית כמקרה בוחן. במסגרת התחקות זו מציע המאמר את המונח 'דתיות מצוינת' ( super-religiosity) המציין את הקצנתה של היהדות החרדית שעה שזו האחרונה מבכרת לראות בדתיות תופעה 'כמותית' המאופיינת ברמת החמרתם ההלכתית של חברי הקהילה החרדית. הדתיות המתגבשת במסגרת תופעה זו מקבלת צביון תחרותי בין תתי-קבוצות שונות המ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע