המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Tell Me What You Speak and I'll Tell You...: Exploring Attitudes to Languages in the Ultra-Orthodox Community in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Michal Tannenbaum וHannah Esther Ofner , מאמר
מאמר המתחקה אחר תפקידה התרבותי והחברתי של שפת היידיש בקרב הקהילה החרדית. במסגרת התחקות זו בוחן המאמר את המשמעות ההיסטורית והדתית המיוחסת לשפת היידיש לעומת המשמעות המפוקפקת המוענקת לשפות העברית והאנגלית. ממצאי הבחינה מצביעים על קיומו של יחס חיובי בין מידת השימוש ביידיש בחיי היומיום של קהילה חרדית נתונה ובין מגמת התבדלותה החברתית של קהילה זו מהחברה המערבית, בכלל, וזו החילונית, בפרט. ככל שהקהילה נוקט...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע