המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Reactions to Terror Attacks in Ultra-Orthodox Jews: The Cost of Maintaining Strict Identity

(מאגר ביבליוגרפי)
Yael L.E. Ankri וEytan Bachar , מאמר
מאמר הבוחן את השפעתן של אמונות דתיות על הפרעות מתח פוסט-טראומתי (PTSD) במסגרת התמודדותם של ניצולים עם טראומות שחוו בעקבות פיגועי טרור שונים בירושלים. הממצאים שעלו מבדיקה השוואתית של 20 ניצולים חרדיים ו- 33 ניצולים חילוניים מצביעים על מידת מתח גבוהה משמעותית בקרב הנבדקים החרדיים ביחס לאלה החילוניים. לאור הבחנה זו מבקש המאמר לייחס את הפערים במידת המתח למאפיינים דתיים, שעה שבמסגרת הבדיקה שנערכה זיהו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע