המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

“To Make Many More Menachem Mendels”: Childlessness, Procreation, and Creation in Messianic Habad

(מאגר ביבליוגרפי)
Yoram Bilu , מאמר
מאמר המתחקה אחר מעמדו וסמליותו של הרבי מליובאוויטש כבורא ומחייה לאור ניסי הפריון המיוחסים לו. סיפורי הניסים, הנשמעים מטעם חברי הפלג המשיחי שבחב"ד, מתרחשים לרוב במסגרת החזיונות והחלומות אותם חווים, לטענתם, חברי הפלג הנידון. חשיבותה של מסגרת זו להתרחשות הניסים המתוארים על ידי ה'משיחיסטים' נובעת מהיעדרותו של הרבי מאז שנת 1994. לטובת ההתחקות המוצעת מבקש המאמר לעמוד על שני מרכיבים משמעותיים המעניקים לס...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע