המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

The Haredi Ghetto the Theology behind the Geography

(מאגר ביבליוגרפי)
Yosseph Shilav , מאמר
המאמר מבקש לבחון את התפתחותו של הגטו החרדי במחצית השנייה של המאה העשרים אגב התייחסות לקונפליקטים עמה מתמודדת הקהילה החרדית לאור תלותה בהתפתחות המודרניזציה, מחד, ועם סביבתה העירונית, מאידך. במסגרת בחינה זו, המתמקדת במאפייניה האורבניים והחברתיים של ירושלים, מציע המאמר שני גורמים מרכזיים שעיצבו וביססו את הגטו החרדי בישראל: 1) התבדלותה החברתית של ראשית החרדיות בעקבות רוחות ההשכלה והחילון שנשבו במהלך ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע