המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Religious Factors in Territorial Disputes: An Intra-Jewish View

(מאגר ביבליוגרפי)
Yosseph Shilhav , מאמר
בחינת משמעותה הדתית של הישות הציונית עשויה להצביע על שני גורמים דומיננטיים המשפיעים על שאלת צביונה הדתי של מדינת ישראל: אופייה הריבוני של מדינת ישראל, מכאן, וקדושתה של הארץ, מכאן. משמעותם וזיקתם הדדית של שני ערכים אלה הובילו לוויכוח פוליטי מתמשך בין עמדות דתיות שונות בשאלת טיבה של מדינת ישראל והחברה המזוהה עמה. בעוד הציונות הדתית ייחסה לגבולותיה הטריטוריאליים של מדינת ישראל ערך מקודש ודתי, הרי שהי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע