המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Exacerbating Social Cleavages: The Media's Role in Israel's Religious-Secular Conflict

(מאגר ביבליוגרפי)
Matt Evans , מאמר
המאמר מבקש להתחקות אחר אופייה והתפתחותה של המדיה הישראלית לאור המתח השורר בין המגזר החרדי ובין זה החילוני בישראל, כמו גם אחר תפקידה של המדיה במסגרת הקונפליקט ההולך ומעמיק בין מגזרים אלה. התחקות זו נעשית לאור הצעתם של וויליאם גמסון (Gamson 1989) וגדי וולפספלד (Wolfsfeld) המייחסת משקל לא מבוטל לתפקידה של המדיה, המזוהה עם מגמה חברתית כזו או אחרת, במסגרת המתחים הנוצרים בין חלקיה השונים של חברה נתונה....

המשך קריאה >>

Remembered Through Rejection: Yom HaShoah in the Ashkenazi Haredi Daily Press, 1950-2000

(מאגר ביבליוגרפי)
Ruth Ebenstein , מאמר
המאמר בוחן את יחסה של העיתונות החרדית הישראלית כלפי יום השואה, כמו גם את אופי תגובתה הפרדוקסלי לשיח הציבורי בישראל במסגרת זיכרון השואה. עמדתה של עיתונות זו בנידון מאופיינת לרוב כאפולוגטית בשל שאיפתה להצדיק ולבסס את תגובתה של החברה החרדית לאירועי השואה באמצעות גידולה הדמוגרפי והקרבתה למען הצלת היהדות התורנית ואורח חייה. הבחינה המוצעת במאמר נעשית במסגרת העיתונות החרדית שיצאה לאור בין השנים 1950-2000...

המשך קריאה >>

The Yeshiva as a Political Institution

(מאגר ביבליוגרפי)
Ilan Fuchs , מאמר
מאמר הבוחן את תפקידה של הישיבה כמוסד פוליטי שנועד לספק מענה לאתגרים חברתיים ודתיים המזוהים עם תהליך המודרנה במאות ה-19 וה-20. במסגרת התחקות זו בוחן המאמר את התגבשותה הממסדית של הישיבה בהתאם לשלשה מודלים מרכזיים: (1) ישיבות 'תומכי תמימים', המזוהות עם חסידות חב"ד, שהחלו מתפתחות ברוסיה בסוף המאה ה-19, (2) ישיבות ליטא, המזוהות עם מהפכת המוסר, שהתפתחו אף הן בסוף המאה ה-19, ו(3) ישיבות הציונות הדתית, המ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע