המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

The Holy Contract: The Social Contract of the Toldos Aharon Hasidic Group

(מאגר ביבליוגרפי)
Shlomo Guzman-Carmeli וAsaf Sharabi , מאמר
המאמר מבקש לבחון מאפיין קהילתי הייחודי לחסידות 'תולדות אהרן' בדמות חוזה חברתי אותו נדרשים החסידים לחתום מדי שנה. חוזה זה, המכיל חוקים דתיים וחברתיים פנים-קהילתיים, מאפשר את שמירת צביונה הייחודי של הקהילה המשתקף בהתנהלותה הבדלנית והחמורה למדי. במסגרת הבחינה המוצעת מבקש המאמר לנתח את אופיו של חוזה חברתי זה בשני מישורים: (1) משמעותה של פעולה טקסטואלית זו, לאור החשיבות הרבה שהעניקה המסורת היהודית-רבני...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע