המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Paradigms Sometimes Fit: The Haredi Response to the Yom Kippur War

(מאגר ביבליוגרפי)
Charles S. Liebman , מאמר
מאמר הבוחן את תגובתה של היהדות החרדית בישראל ליארועי מלחמת יום כיפור בשנת 1973. הבחינה המוצעת, המתמקדת בזיקתה של תנועת 'אגודת ישראל' החרדית לפוליטיקה הישראלית בין השנים 1973-1977, נשענת על ההבחנה בין יחסה הסימפטי של הקהילה החרדית כלפי החברה הישראלית בצל מלחמת יום כיפור, מכאן, ובין יחסה הביקורתי למדי כלפי חברה זו בתקופת מלחמת ששת הימים, מכאן. במסגרת בחינה זו מבקש המאמר לאשש את ההשערה כי התמורה שחלה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע