המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

The Many Shades of Black: Diverse Voices in Haredi Society

(מאגר ביבליוגרפי)
Sima Zalcberg , מאמר
מאמר דעה המבקש לערער את התפיסה הרווחת הרואה בחברה החרדית ישות הומוגנית בעלת מאפיינים אחידים ונוקשים. תפיסה זו, שצמחה בין היתר הודות לקוד הלבוש האחיד בו נדרשים החרדים לנקוט, מתעלמת לטענת מחברת המאמר מהדינאמיות המאפיינת את החברה החרדית שעה שזו האחרונה נדרשת לקבוע את אופי יחסה לנושאים רגישים שונים. לצורך המחשת דינאמיות זו מציגה מחברת המאמר את רשמי התחקותה אחר אורח חייהן של נשות חסידות 'תולדות אהרן',...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע