המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Communication and Change: Newspapers, Periodicals, and Acculturation among Israeli Haredim

(מאגר ביבליוגרפי)
Simeon D. Baumel , מאמר
המאמר בוחן את מאפייניה של העיתונות החרדית בישראל ויחסה לזו החילונית. התחקות ראשונית אחר עיתונים חרדיים מובילים, דוגמת 'המודיע', 'יתד נאמן' ו'יום-ליום', מעלה הבחנה דיכוטומית בין העיתונות החילונית בישראל ובין העיתונות החרדית שעה שזו האחרונה מזוהה לכאורה עם אחידות תכנית וסגנונית נוקשה. אך בחינה קרובה יותר של מאפייני העיתונות החרדית עשויה להבליט הבדלים דקים בין עיתוניה השונים שמקורם במאפייני התנועה הע...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע