המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Discursive Legitimation of a Controversial Technology: Ultra-Orthodox Jewish Women in Israel and the Internet

(מאגר ביבליוגרפי)
Oren Livio וKeren Tenenboim-Weinblatt , מאמר
המאמר בוחן את התמודדותן של נשים חרדיות עם המתח המובנה בין שימושן בשירותי האינטרנט, מכאן, ובין האידיאולוגיה החרדית הרואה בכלי זה מקור להשפעות שליליות על זהותו של האדם החרדי, מכאן. לטובת הבחינה המוצעת מתמקד המאמר ברטוריקה המאומצת על ידי הנשים המרואיינות במסגרת חשיפתן לאינטרנט, זאת בניגוד למחקרים אחרים המבכרים להעמיד במקומה את הרטוריקה הפורמאלית המזוהה בעיקר עם ההנהגה הקהילתית. הממצאים שעלו לאור בחינ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע