המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Haredi Construction of Rabbinic Authority: A Case Study

(מאגר ביבליוגרפי)
Baruch Pelta , ספר , Turo College
מאמר הבוחן את המתודות הפרשניות והפוליטיות דרכן מבקשת היהדות החרדית להבטיח את מעמדה ההגמוני בכל הנוגע לזהות היהודית ולאורח החיים הדתי. במסגרת מגמה זו נאלצת ההגמוניה החרדית להתמודד עם מעמדם והשפעתם של דמויות רבניות שונות שתפיסת עולמם אינה עולה בקנה אחד עם הנרטיב היהודי-חרדי, כמו גם עם הערכים ההלכתיים הנגזרים מתפיסות אלו. לצורך הבחינה המוצעת מבקש המאמר להתמקד בצעדים הפוליטיים, החברתיים והתקשורתיים בה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע