המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Maramaros, Hungary—The Cradle of Extreme Orthodoxy

(מאגר ביבליוגרפי)
Menachem Keren-Kratz , מאמר
המאמר בוחן את התפתחותם ואופיים של פלגים קיצונים בקרב החברה החרדית המזוהים, בעיקר, עם תנועות חסידיות שצמחו מתוך היהדות החרדית-הונגרית. פלגים אלה, עליהם נמנות קהילות סאטמר, תולדות אהרן, דושינסקי, מונקאטש וספינקה, מסונפים לשני מוסדות מרכזיים: ה'עדה החרדית', בישראל, ו'התאחדות הרבנים', בארה"ב. במסגרת בחינה זו מציע את מונח ה'מובלעות' לאפיון טיבה של החרדיות הכללית, שעה שזהותה של זו האחרונה התגבשה במסגרת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע