המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Challenges and Conflicts in the Delivery of Mental Health Services to Ultra-Orthodox Jews

(מאגר ביבליוגרפי)
David Greenberg וEliezer Witztum , מאמר
המאמר מבקש להתחקות אחר האתגרים העולים במסגרת הטיפולים הנפשיים המוענקים למטופלים מקרב החברה החרדית. אתגרים אלה, בפניהם ניצבים הן המטפלים והן המטופלים, נובעים מהיבדלותה החברתית של הקהילה החרדית המשתקפת, בין היתר, בהסתייגותה ממקורות טיפוליים המזוהים עם גורמים חוץ קהילתיים. לאור הסתייגותה זו, כמו גם לאור ניתוח מאפייניה הייחודים, מציע המאמר את התאמת הטיפול הנפשי למערכת ערכיה של הקהילה החרדית. במסגרת הת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע