המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Ultra-Orthodox Rabbinic Responses to Religious Obsessive- Compulsive Disorder

(מאגר ביבליוגרפי)
David Greenberg וGabi Shefler , מאמר
עבודת מחקר המבקשת להתחקות אחר אופי תגובתם של רבנים חרדיים למצבם של מטופלים חרדיים הסובלים מהפרעות התנהגותיות-קוטביות (OCD) המזוהות עם סימפטומים דתיים וריטואליים. לאור זיקתן של הפרעות אלו למערכת ההלכתית-נורמטיבית מייחס המאמר לרבני הקהילה תפקיד משמעותי בתהליך שיקומו של המטופל, שעה שזה האחרון נוטה לזהות את סמכותם של הגורמים הרפואיים כמוגבלת בכוחה לספק מענה הולם לבעיה המופיעה בתוך ההקשר הדתי. השאלות ה...

המשך קריאה >>

Rabbinic-Psychological Interventions in Cases of Pathological Guilt

(מאגר ביבליוגרפי)
Naphtali Bar-Ilan וSeymour Hoffman , מאמר
המאמר מתאר שלשה מקרים בהם נדרשה התערבות רבנית במסגרת טיפולים פסיכיאטריים שהוענקו למטופלים חרדים שסבלו מאשמה פתולוגית והתנהגות כפייתית. לאור ניתוחם של המקרים עולה כי סמכותם הדתית וההלכתית מעניקה לרבנים יתרון בולט מנקודת מבטו של המטופל החרדי הסובל מהתנהגויות אלו וכי בידם להביא לשיפור משמעותי או, לחלופין, להתדרדרות במצבו של החולה, בהתאם לצורת פרשנותם הדתית-הלכתית את המקרה הנידון. לאור מקרי בוחן אלה...

המשך קריאה >>

When Religion and Obsessive–Compulsive Disorder Collide: Treating Scrupulosity in Ultra-Orthodox Jews

(מאגר ביבליוגרפי)
Jonathan D. Huppert וJedidiah Siev , מאמר
מטרת המאמר לבחון את התאמתם של טיפולים פסיכיאטריים לעולמם הערכי של מטופלים חרדיים הסובלים מהפרעות טורדניות-כפייתית (OCD), בכלל, ומהפרעות מצפוניות-דתיות (scrupulosity), בפרט. במסגרת בחינה זו מבקש המאמר להתמקד בשלבו הראשון של הטיפול ב-OCD המזוהה, בין היתר, עם תהליך הסתגלותו של המטופל לאיזון מנטלי תוך שאיפה להביא את החולה לשיעור מרבי של תגובות מנע כלפי הפרעותיו (EX/RP). ממצאים שעלו בעקבות מקרה בוחן של...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע