המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

עוני ואי שוויון בישראל: התפתחויות לאורך זמן ובהשוואה ל-OECD

(מאגר ביבליוגרפי)
דן בן דוד וחיים בלייך , נייר מדיניות , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
הפרק עוסק בשינויים בשיעורי העוני ואי השוויון בהכנסה בישראל במהלך העשורים האחרונים ובהשוואתם למדינות אחרות. הכותב טוען בעקביות כי ישראל נמצאת בתוואים כלכליים-חברתיים שאינם בני קיימא בטווח הארוך. אף על פי שבעיות העוני ואי השוויון חמורות במיוחד כשכוללים את החרדים והערבים, יהיה זה פשטני מדי – ושגוי – להסיק שהיקף הבעיות הללו בשאר האוכלוסייה נמוך. גם ללא הכללת החרדים והערבים במדגם, שיעורי העוני ואי השוו...

המשך קריאה >>

ניתוח מגמות בקהילות החרדיות במדינת ישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
דן בן דוד , נייר מדיניות , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
שיעור התעסוקה בישראל בגיל העבודה (+15) ב-2008 היה 53.1 אחוז. לעומת זאת, שיעור התעסוקה הממוצע ב-OECD הגיע ל-69.2 אחוז באותה שנה. בכמה צפוי היה לגדול התוצר המקומי הגולמי (התמ"ג) של ישראל אילו שיעור התעסוקה בארץ היה עולה לממוצע ה-OECD? בהנחה שגמישות התוצר ביחס לעבודה היא 0.68 (הלפמן, 1999), ובהנחה – מחמירה – שהמועסק הממוצע החדש יכול לייצר רק 50 אחוז ממה שייצר המועסק הממוצע ב-2008, התמ"ג בישראל היה גד...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע