המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Playing with Sacred/Corporeal Identities: Yeshivah Students' Fantasies of Military Participation

(מאגר ביבליוגרפי)
Nurit Stadler , מאמר
המאמר מנתח את הדרכים השונות בהן תלמידי ישיבה חרדיים מהרהרים אודות הפטור לו הם זכאים משירות צבאי בישראל ואת רשמי התלמידים הנובעים מהרהורים אלה. הניתוח המוצע במאמר מייחס לתלמידי הישיבה עמדה המורכבת משלשה היבטים ביחס לאי השתתפותם בשירות צבאי: 1) עמדה אידיאליסטית הרואה בהתמסרות ללימודי תורה ערך מפתח. 2) ביקורת, מצדם של מקצת התלמידים, המופנית כלפי צביונה האדוק של הישיבה המעוצבת על ידי מייסדיה ומנהיגיה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע