המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Psychotherapy of Ultra-orthodox Jews in Israel – A Qualitative Assessment of Conflicts and Reconciliations

(מאגר ביבליוגרפי)
Esther Hess וHoria Pitariu , מאמר , PsychOpen
מאמר המבקש לבחון את המתח המובנה הכרוך בהיחשפותם של מטופלים חרדיים בפני שיטות טיפול פסיכותרפי. לניתוח המוצע במאמר מטרה כפולה: הערכה איכותנית של הקונפליקטים העלולים להופיע בין השקפת עולמם של מטופלים אלו, מכאן, ובין עקרונותיו של הטיפול הפסיכותרפי, מכאן, ובחינת מידת השפעתה של הפסיכותרפיה על אופן מימושם של מנהגים וחוקים שמקורם במסורת היהודית-אורתודוקסית. האתגר העיקרי בפניו עומדים המטופלים החרדיים כרוך,...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע