המרכז לחקר החברה החרדית – ראשי

תמורות בהכשרת מורות בחינוך החרדי

על מארג יחסי הגומלין שבין 'מערכת ההשכלה הגבוהה' במגזר החרדי  לבין מדיניות העל של ישראל בתחום ההכשרה להוראה 

השנתון הסטטיסטי לחברה החרדית בישראל, 2016

פרסום של מכון ירושלים למחקרי מדיניות והמכון הישראלי לדמוקרטיה, בתמיכתו הנדיבה של המכון החרדי למחקרי מדיניות 

חרדים ברשת: משחקי-זהות בקהילה החרדית המקוונת

כ-3000 דיונים באתרי אינטרנט חרדיים נותחו במשך חמישה חודשים על מנת להבין את עולם משחקי הזהות ברשת החרדית 

כנס המרכז לחקר החברה החרדיתדים ברשת: משחקי-זהות בקהילה החרדית המקוונת

לתמונות, וידאו מההרצאות ועוד 

אג"ח חברתית לצמצום האבטלה בחברה החרדית

כלי פיננסי חדשני שנועד לענות על חוסר היעילות שבמימון הציבורי של שירותים חברתיים, וליצור מקורות-מימון נוספים לפרויקטים חברתיים. כיצד ניתן לצמצם באמצעותו את האבטלה בחברה החרדית?

נשים חרדיות בהייטק

באילו אסטרטגיות משתמשות נשים חרדיות כאשר הן מגיעות לעבוד בעולם ההייטק החילוני? ומדוע הן מרויחות עוד פחות מנשים אחרות? 

זהויות ותפקידים במשפחה החרדית בישראל

בשני העשורים האחרונים הפכו גברים חרדים רבים לשותפים פעילים וחיוניים בעבודות ההורות והבית. 

הזכות לחופש חינוכי בבלגיה ובישראל

מה ניתן להסיק על מדיניות החינוך בישראל מבתי הספר החרדיים באנטוורפן שבבלגיה? 

ההנהגה הרבנית והאקדמיה

כיצד מתמודדת ההנהגנה הרבנית עם הנטייה הגוברת באוכלוסיה החרדית לפנות ללימודים אקדמיים?

שיח חרדיות

סקר מקיף שנערך לאחרונה קובע שנשים חרדיות מחזיקות באופן מובהק בעמדות קיצוניות יותר מגברים חרדים

שידוכין וגנטיקה

על מעמדן של הבדיקות הגנטיות הטרום-שידוכיות בקרב החרדים האשכנזים בישראל

בין הפרט לקהילה: דפוסי מגורים של אוכלוסייה...

מאת: שלומית פלינט
תקציר: מאמר זה בוחן את דרכי ההתארגנות של אוכלוסייה במרחב. באוכלוסייה החרדית, המורכבת ממגוון זרמים ופלגים, מתגלה הזהות הקהילתית כרכיב מרכזי בארגון הפנימי של שכונות המגורים המסוגרות. העדפות המגורים המוצהרות של האדם החרדי, המבקש לחיות בקרב "דומים" – בני הזרם החרדי שאליו הוא משתייך –  מניעות תהליכים של התקבצות ויוצרות דפוסים שונים של היבדלות. המנגנונים המניעים את הארגון המרחבי נבחנו כאן בשני מקרים: ברמת-שלמה, שהיא שכונה חדשה-יחסית בחלק החיצוני, העוטף, של ירושלים, בה ארגון הפרטים נערך על ידי ראשי הקהילה; ובסנהדרייה, שכונה ותיקה ומבוקשת בעיר הפנימית של ירושלים, בה הפרטים חופשים יחסית ומונְחים על ידי 'רוח הקהילה'. דרכי הארגון השונות מאפשרות לעצב את בחירת מקום המגורים של משק הבית בתבניות מרחביות משתנות. במקרה הראשון מושגת היבדלות חדה של בני הזרמים החרדיים השונים – כל זרם בתת-השכונה המיועדת לו. במקרה השני מתקבל דפוס מרחבי מעורב לכאורה. מבט מעמיק מגלה כי הוא מתנהל על פי 'קוד-מרחב' עקבי, המאפשר לפרטים לחוש שייכות לקהילה גם במרחב מעורב-יחסית ומעלה את רמת הוודאות והשליטה שלהם בכל הקשור לזהות הסביבה בה הם חיים. הבנת תהליכי הסגרגציה המתוארים במאמר זה משמשת בסיס לניסוח תהליך תכנון המביא בחשבון מאפייני ארגון מרחבי של קבוצות אוכלוסייה בערים חדשות, בערים מתחדשות ובמרכזי ערים ותיקות. 
המשך קריאה >>

דרכי התמודדות של נשים חרדיות

מאת: בלה ליוש
מטרת מאמר זה, היא לתאר, לנתח ולזהות את הדפוסים בהם נשים חרדיות לומדות, עובדות וצורכות פנאי, חוות את מקומן האישי והחברתי ומעצבות את מציאות חייהן על רקע השינויים המתחוללים בחברה השמרנית אשר לה הן שייכות. המאמר מתמקד בנשים הנתונות בתהליך או במפגש כלשהו עם שינוי ומציג את נקודות המבט הסובייקטיביות שלהן: הפרשנות  והמשמעות שהן נותנות לתהליך השינוי בכלל ולשינויים בתחומי ההשכלה, העבודה והפנאי בפרט. הדיון בממצאים מעלה כי כינון זהות פרטית, תוך שימוש באסטרטגיות להתמודדות, מביא למיתון התגובה הביקורתית של ההנהגה והחברה ומאפשר אימוץ אקלקטי של חידושים ושינויים. בדרך זו נקלטים השינויים באופן טבעי וכתגובה בלתי-מכוּונת ובלתי-תלויה במאמצי הנשים.  Abstract This study seeks to identify, analyze and describe the ways Ultra-orthodox (Haredi) women learn, work, and use their leisure time, experience their personal and social position and shape the reality of their lives in view of the changes within their extremely conservative one. The present study examines the way Haredi women already involved in the process of change if the study reveal that the establishment of a private, non-threatening identity for the women, along with coping procedures, manages to block criticism from the Haredi rabbinical authority and Haredi leadership, and prevents criticism from their society from becoming a general criticism, and thus creates a comfortable basis for an eclectic adoption of novelty and change. This allows the changes to happen in a natural way, as an unintended and independent reaction to the women’s efforts. 
המשך קריאה >>

הכשרות הפרטית בישראל

 
תקציר מאמר זה עוסק בניתוח מקרה של משטר הכשרות הפרטי בישראל, המופעל על-ידי המגזר החרדי ומציע כשְרות מהודרת, כמודל של רגולציה וולונטרית המתנהלת לצד משטר הכשרות הציבורי. את משטר הכשרות הציבורי יזמו המפלגות החרדיות והוא מוסדר בחוק הכשרות שהתקבל ב-1983. שוק הכשרות הפרטי כולל כיום 33 גופים, רובם הוקמו משנות ה-80 ואילך, לאחר שחוק הכשרות נכנס לתוקפו. בעוד שהדרישה לכשרות מהודרת היא מוגבלת, מספר גופי הכשרות הפרטית מתרחב וכך וגם היקף פעילותם, וזאת למרות שכל מערכת הכשרות בישראל סופגת ביקורת ציבורית בדבר שחיתות, כפייה דתית ותרומה להעלאת יוקר המחיה. המחקר מבקש לברר כיצד קרה שחרף קיומו של משטר כשרות ציבורי, ובמיוחד לאחר קבלת החוק המסדיר אותו, חלה פריחה במספר גופי הכשרות הפרטית ופעילותם הורחבה באופן משמעותי. לצורך בירור התופעה יש להבחין בין עצם קיום התופעה של כשרות פרטית לצד כשרות ציבורית, לבין הצמיחה וההתרחבות של פעילות זו. בעוד שהתיאוריה של רגולציה וולונטרית מיטיבה להסביר את עצם קיומו של משטר כשרות פרטי הפועל במקביל לזה הציבורי, כמענה לביקוש, תיאוריה זו מתקשה להסביר את התרחבותו של משטר הכשרות הפרטי. ההסבר המוצע להתרחבות זו מכוון לגורמי היצע שמקורם ביחסים שבין המגזר החרדי לבין החברה והמדינה, ולתהליכים פנימיים המתחוללים בתוך החברה החרדית.   Private Kosher Regime in Israel: A Case of Supply and Demand in Voluntary Regulation Motti Talias Ph.D. student, The Federman School of Public Policy and Government, Hebrew University of Jerusalem [email protected]   Abstract The article analyses the case of private kosher certification regime in Israel as a model of voluntary regulation alongside public certification regime. The private regime contains 33 different Kosher marks, all provided by agencies from the ultra-orthodox Haredi sector, and most of them were created from 1980 onward and after the enactment of the Kosher Law in 1983. The research examine the following question: Why, in spite of the existence of public Kosher regime the Haredi sector advanced, and which satisfies the needs of most Kosher food customers, there exist a dual regime of Kosher certification and an expanding market of private Kosher certification? The theory of private regulation provides strong justification to the existence of the private Kosher certification regime, even after the enactment of the Kosher Law, due to a lax implementation of the Law and the concern of the Haredi sector from the credibility of the public Kosher certification system. Yet the theory cannot explain why the private regime continues to flourish without a matching demand. The answer to this question, I wish to argue, lies in the supply side the theory tend to understate. The dramatic growth of the private regime reflects political and societal processes - both within the Haredi sector and between this sector and the secular sector and the State.  
המשך קריאה >>

הסתדרות עובדים חרדית

מאת: אלדד נאור
הסתדרות העובדים החרדית (פאג"י) הגיעה לשיא פעילותה בירושלים בשנות ה-40 של המאה ה-20. גוף זה התפלג למעשה מהסתדרות העובדים של 'פועלי אגודת-ישראל' (פא"י) על רקע התנגדותו הגוברת לקשרים שרקמה פא"י עם גופים ציוניים במחצית השנייה של שנות ה-30. אנשי פאג"י חשו גם אי-נחת מכך שראשי 'אגודת-ישראל' (אגו"י) החלו לנטוש את דרך הבידול וההפרדה מן הציונות, עם  הפיכתם של עולי 'היישוב החדש' לרוב בתוך אגו"י, ורצונם לקיים חיים משותפים עם שאר היישוב היהודי בא"י לקראת הקמת המדינה. אף על פי כן נותרה פאג"י בשנות ה-40 חלק בלתי נפרד מאגו"י, ואף זכתה בתמיכת רבים מאנשי 'היישוב הישן' שראו בחבריה אנשי אמונה נאמנים. פאג"י קידמה בקרב ציבור זה את רוח היצרנות ועבודת הכפיים, שאִפשרו לו לקיים את דרך ההיבדלות החרדית. לוז פעילותה של פאג"י היה חברה כלכלית המקימה מפעלים, יוצרת מקומות עבודה ובונה שיכונים מיוזמתה ובכוחות עצמה. ערב הבחירות הראשונות שהתקיימו במדינת ישראל, החליטו אנשי פאג"י להתמודד בנפרד ממפלגת האם, שחברה אל מפלגות ציוניות בגוש משותף. הפרידה של פאג"י ממחנה אגו"י וכישלונה בשתי מערכות בחירות, הנחיתו עליה מכה  קשה שהביאה לחיסולה. מחקר זה מתבסס על  ביטאונים עצמיים של פאג"י בשנות ה-40, ועל היומון החרדי הראשון, 'היומן', שיצא בירושלים בימי מלחמת העצמאות ושבין יוצריו וכותביו היה לאנשי פאג"י מקום מרכזי להביע את עמדותיהם. מפִּרסומים אלה עולה השקפת-עולמם של אנשי פאג"י ומקצת מפעילות התנועה. מאמר זה מתבסס על ביטאונים אלה, על מחקרים נוספים, על עדויות של אישים שונים ועל חומר ארכיוני.   Po’alei Agudath Israel (PAGI) - A Haredi workers’ organization -  as reflected in its bulletins and in ‘Hayoman’ of Agudath Israel Eldad Naor [email protected]   Abstract The highlight of activities of the Jerusalem PAGI Haredi Workers Organization took place during the 1940s. This organization broke off from PAI, the Agudat Israel Workers Organization, because of its growing opposition to relations that PAI had with Zionist bodies during the second half of the 1930. Also, PAGI members resented developments within PAI whereby its leaders were deserting the traditional ways of separation and segregation from Zionism, as PAGI became a majority within PAI. This trend within PAGI was due to the influx of new yishuv hadash (New Settlement) Haredi immigrants, who sought to live in shared communities with the general Jewish population, In spite of this resentment PAGI remained an integral part of PAI in the 1940s, and even gained the support of many among the yishuv yashan (Old Settlement) who viewed PAGI's members as devoted to the old Haredi traditional norms. PAGI was innovative by promoting productivity and manual labor, which allowed the Haredi community to remain segregated from the general public, as these jobs could be completed within the Haredi community. The core PAGI’s efforts was a company which established factories, jobs, and residential buildings.  In elections to the first Knesset, PAGI ran in a separate party from PAI, which joined a block together with Zionist parties. PAGI’s separation from the PAI camp and its failure in two electoral cycles led to its eventual demise. In addition to other sources, such as testimonies and archival materials, this article is based on PAGI’s own publications in the 1940s, and especially on the first Haredi daily newspaper, "Hayoman" (The Diary), published in Jerusalem during the War of Independence in which PAGI members had a critical role. These publications reflect PAGI’s members’ perspectives and activities during this time period. Key words: Agudat Israel, PAGI, PAI, Jerusalem, Zionism, Haredi worker, Mokotovski,  War of Independence, PAGI housing project, 'Atideinu', 'Komemiyut', 'Hayoman'.   
המשך קריאה >>

השנתון הסטטיסטי לחברה החרדית בישראל, 2016

מאת: גלעד מלאך, מאיה חושן, לי כהנר

​החברה החרדית בישראל גדֵלה בשנים האחרונות בקצב מהיר ועוברת שינויים מואצים. מעצבי מדיניות וחוקרים, ארגוני המגזר השלישי, אנשי תקשורת והציבור הרחב – כולם סקרנים ורוצים לדעת עוד על התהליכים הללו, אך כדי להשלים את התמונה חסרים נתונים ומידע שיטתי מהימן ועקבי. שנתון החברה החרדית בישראל, תוצר של עבודה משותפת של מכון ירושלים לחקר ישראל והמכון הישראלי לדמוקרטיה, בתמיכתו הנדיבה של המכון החרדי למחקרי מדיניות, מכנס לראשונה במקום אחד את רוב המידע הכמותי הקיים היום על החברה החרדית הישראלית ומסרטט תמונה שלמה ומעודכנת על בסיס מידע סטטיסטי וניתוח נתונים בתחומים רבים וחשובים – דמוגרפיה, חינוך, רווחה ורמת חיים, תעסוקה, דפוסי הצבעה בבחירות לכנסת ואורחות חיים.​

המשך קריאה >>

תשובה ופרנסה

מאת: אסף מלחי

באמצעות סקר שהקיף 260 מרואיינים, בוחן מחקר זה את מצבם החברתי־כלכלי של בעלי תשובה חרדים, את עמדותיהם כלפי נושא העבודה והפרנסה ואת החסמים העיקריים להשתלבותם בשוק
העבודה. במחקר נמצא כי 85% מכלל בעלי התשובה עבדו לפני החזרה בתשובה, אך 30% מהם נמצאים, כיום, מחוץ למעגל העבודה. החסם המרכזי לתעסוקה בקרב הנשים נובע מן הקושי לשלב בין
משפחה לעבודה ומחוסר יכולת להתחייב לעבודה בהיקף משרה מלא. כמחצית מכלל הנשים העובדות וכחמישית מהגברים העובדים משתכרים עד 3,000 ש״ח בחודש בלבד.

המשך קריאה >>

תגיות

'אינטרנט כשר' 'כלכלה רוחנית' 'תיאוריית הדיאלוג' 'תקנות' (exit narrative) (conversion narrative).יציאה בשאלה 1948 bricolage consociationalism fetal anomaly http://ac.els-cdn.com/s0048721x07000425/1-s2.0-s0048721x07000425-main.pdf?_tid=d6c1a25c-f933-11e4-b9a5-00000aab0f27&acdnat=1431496357_823ca16aef33f70aacbf3f306fa22b0c http://ac.els-cdn.com/s0277953601002787/1-s2.0-s0277953601002787-main.pdf?_tid=882be94a-f97e-11e4-b018-00000aab0f27&acdnat=1431528437_800e1da4870067cb455b9a2330f5024d http://access.cjh.org/home.php?type=extid&term=1633793#1 http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/15685276-12341262 http://booksandjournals.brillonline.com/docserver/15700704/16/2/15700704_016_02_s003_text.pdf?expires=1431418381&id=id&accname=hebrewuni%2f7&checksum=74cc2f6aad6953bbe754ed47bd8710c2 http://citation.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/1/0/8/8/9/pages108890/p108890-1.php http://eliezerjaffe.j-town.com/wp-content/uploads/2014/08/the-role-of-nonprofit-organizations-among-the-haredi-ape.pdf http://eric.ed.gov/?id=ej884497 http://fips.org.il/fips/site/system/uploadfiles/dgallery/4-11englishadobe.pdf http://gradworks.umi.com/14/89/1489975.html http://guilfordjournals.com/doi/pdf/10.1521/psyc.2010.73.2.190 http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic545404.files/15269363.pdf http://jce.sagepub.com/content/early/2014/05/07/0891241614530159.full.pdf+html http://jcs.oxfordjournals.org/content/52/3/454.full http://jewishjournalofsociology.org/index.php/jjs/article/view/58/61 http://jiv.sagepub.com/content/21/4/525.full.pdf+html http://journals.cambridge.org/action/displayabstract?frompage=online&aid=6607856 http://link.springer.com/article/10.1007%2fs10447-007-9035-8#page-1 http://link.springer.com/article/10.1007%2fs10835-013-9196-4#page-1 http://link.springer.com/article/10.1007%2fs12397-012-9084-0#page-1 http://link.springer.com/article/10.1007/bf02965571#page-1 http://link.springer.com/article/10.1023%2fa%3a1019533911806#page-1 http://mj.oxfordjournals.org/content/early/2013/08/31/mj.kjt014.full.pdf http://muse.jhu.edu/journals/is/summary/v020/20.2.lipshits.html http://muse.jhu.edu/journals/israel_studies/v019/19.3.shukrun-nagar.pdf http://muse.jhu.edu/journals/jewish_quarterly_review/v105/105.1.dunner.pdf http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_jewish_identities/v005/5.2.zalcberg.pdf http://muse.jhu.edu/journals/shofar/v031/31.2.feldheim.pdf http://muse.jhu.edu/journals/shofar/v033/33.1.chyutin.pdf http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/modern_judaism/v033/33.3.fuchs.pdf http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j..1992.00462.x/epdf http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1548-1425.2008.00006.x/epdf http://psychology.huji.ac.il/.upload/articles/huppert3.pdf http://rsw.sagepub.com/content/17/2/277.full.pdf+html http://scp.sagepub.com/content/57/4/537.abstract http://scp.sagepub.com/content/61/3/290.full.pdf+html http://spectrum.library.concordia.ca/147/1/mq47732.pdf http://www.academia.edu/6845322/genetic_testing_and_screening_in_religious_groups_perspective_of_jewish_haredi_communities http://www.bjpa.org/publications/downloadfile.cfm?fileid=11663 http://www.bjpa.org/publications/downloadfile.cfm?fileid=2705 http://www.bjpa.org/publications/downloadfile.cfm?fileid=6153 http://www.hakirah.org/vol17miller.pdf http://www.jstor.org/discover/10.2307/25834852?uid=25906&uid=3738240&uid=2134&uid=25903&uid=2&uid=70&uid=3&uid=67&uid=62&uid=5911112&sid=21106794986943 http://www.jstor.org/discover/10.2979/israelstudies.17.1.105?uid=25906&uid=3738240&uid=2134&uid=25903&uid=2&uid=70&uid=3&uid=67&uid=62&uid=5911112&sid=21106794986943 http://www.jstor.org/stable/10.2979/jfemistudreli.27.1.53?seq=1#page_scan_tab_contents http://www.jstor.org/stable/20101467?seq=1#page_scan_tab_contents http://www.jstor.org/stable/23509957?seq=1#page_scan_tab_contents http://www.jstor.org/stable/23536856?seq=1#page_scan_tab_contents http://www.jstor.org/stable/30245551?seq=1#page_scan_tab_contents http://www.jstor.org/stable/40971713?seq=1#page_scan_tab_contents http://www.jstor.org/stable/640716?seq=1#page_scan_tab_contents http://www.jstor.org/stable/pdf/10.2979/nashim.22.32.pdf?accepttc=true&jpdconfirm=true http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13531042.2013.768035 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13537120701204928?journalcode=fisa20 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13537903.2011.573343?journalcode=cjcr20 http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0092623x.2011.644653#.vvnhf_mswmg http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10714420601168467 http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13531042.2013.822731 http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14725880903549244 http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14755610.2012.706227#.vvn0ffmswmg http://www.tel-aviv.gov.il/thecity/2013/regulating%20public%20space%20-%20the%20religious%20beach%20of%20tel-aviv.pdf http://www.zootorah.com/rationalistjudaism/haredi_construction_of_rabbinic_authority2.pdf https://books.google.co.il/books?id=6od3fnzm0wwc&pg=pr4&lpg=pr4&dq=edgework:+boundary+crossing+among+the+hasidim&source=bl&ots=h-o-ysbbnk&sig=8iia0ele0qnsjdxrc4ncmhu2xpk&hl=en&sa=x&ei=luzsvedgesgkurr9gkae&ved=0cb0q6aewaa#v=onepage&q=edgework%3a%20boundary%20crossing%20among%20the%20hasidim&f=false https://books.google.co.il/books?id=aysstvxfgk0c&pg=pa146&lpg=pa146&dq=exile+in+the+holy+land:+the+dilemma+of+haredi+jewry.&source=bl&ots=0pwerhrdky&sig=z_mjgj3vhb5d7lcgpkxlqhnr-5o&hl=iw&sa=x&ved=0cc8q6aewamovchmi6pl68duwxgivsl4uch0k0qa4#v=onepage&q=exile%20in%20the%20holy%20land%3a%20the%20dilemma%20of%20haredi%20jewry.&f=false https://muse.jhu.edu/journals/jewish_social_studies/v011/11.2deshen.pdf https://muse.jhu.edu/journals/modern_judaism/v027/27.1karlinsky.pdf https://muse.jhu.edu/journals/modern_judaism/v035/35.2.keren-kratz.pdf https://www.academia.edu/2179088/the_maimonidean_menorah_and_contemporary_habad_messianism_a_reconsideration https://www.academia.edu/4028449/dialogical_masculinity_in_talk_version_deconversion_louis_frankenthaler_bgu_gender_grads_2 https://www.hillel.org.il/uploads/media_items/louis-frankenthaler.original.pdf idioms of distress millenarian movements ocd oecd philanthropy playfulness and religious symbols probl?matiques; macro sociocultural; פלורולויזם probl?matiques; macro sociocultural; ���������� religious reflexivity scrupulosity sociolinguistics sociological ambivalence socioreligious spatialization super-ego אבהות אבהות חרדית אבות ובנים אבחון אבחון טרום לידתי אבטלה אבטלת חרדים אברכים אג"ח אגד אגו"י אגודת ישראל אגרות חוב חברתיות אדיקות אדיקות דתית אדמו"רים אהבה אהוד ברק אהרן ברק אהרן קוטלר אובדן אודות אוונגליסטים אוטובוסים אוטונומיה אוטיזם אוירבך אוכל אוכלוסיה אוכלוסיה חרדית אולפנה אומדן אומן אומנה אוניברסיטה אוניברסיטה העברית אונליין אונקולוגיה אופנה אופניים אור ירוק אורבניזציה אורי זוהר אוריינטציה אורלב אורתדוקסיה אורתודוקסיה אותיות אזרחות אחאות אחיה אחיות אידיאולוגיה איום איזירר אייכלר איכות הסביבה איכות חיים איכות סביבה אימוץ אינדיאנים אינדיבידואליזם אינדיבידואליזם וקולקטיביזם אינטגרציה אינטגרציה בחינוך אינטראקציה אינטרנט אינפורמציה איסיים איפרגן איצקוביץ איראן אירופה אכילה כפייתית אל המעיין אלול אלטרואיזם אלימות אלימות במשפחה אלימות רוחנית אלישיב אלעד אלצהיימר אלתר אמהות אמהות חד-הוריות אמונה אמונות אמיש אמנון יצחק אמנון לוי אמנות אמנת גביזון מדן אמסלם אמצעי מניעה אמריקאים אמריקה אנגליה אנגלית אנורקסיה אנטגוניזם אנתרופולוגיה אסירים אסלאם אסלם אסתטיקה אפולוגטיקה אפליה אפליה עדתית אפרתי אקדמיה אקדמיזציה אקולוגיה ארגון מרחבי ארגוני סיוע ארגוני סעד ארגוני צדקה ארגונים חינוכיים ארדואן ארה"ב ארהב ארון הספרים היהודי אריה דרעי ארכיאולוגיה ארכיאולוגים ארמית ארנונה ארץ ישראל ארצות הברית אשדוד אשה אשה חרדית אשכנזיות אשכנזים אשלג אשת חיל מתלבשת איך שבא לה אתוס אתיופים אתיקה אתנו-גיאוגרפיה אתנוגרפיה אתניות אתר חדש אתרופולוגיה בג"ץ בגין בגרות בדואים בדיחה בדיחות בדיקה בדיקות גנטיות בדיקות טרום-לידה בדלנות בחדרי חרדים בחירות בטחון חברתי בטיחות בטיחות בדרכים ביגוד בידור ביו-אתיקה ביוגרפיה ביוגרפיות ביטוח לאומי ביטחון ביטחון תזונתי בילוי בין הזמנים בין-תרבותיות ביקורת ביקורת החרדיות ביקורת המקרא ביקורת עצמית ביקוש עבודה בית דין לעבודה בית הכנסת בית המשפט בית המשפט העליון בית יעקב בית יעקב הישן בית ישראל בית כנסת בית שמש ביתר עילית ביתר עלית בלה ליוש בלוגים בלוי בלז בלשנות בן איש חי בן גוריון בנות ירושלים בני ברק בני-ישיבות בנייה בעלז בעלי בתים בעלי חיים בר אילן בראון בריאות בריאות הנפש בריסק ברית ברית המועצות ברית מילה ברסלב בתי הדין בתי חולים בתי כנסת בתי ספר בתי עלמין ג'וינט גאווה לאומית גאולה גבירים גבריות גברים גדולי התורה גדולים גוף גופניות גור גורל גזענות גטו גיאגרפיה תרבותית גיאוגרפיה גיוס גיוס חרדים גיור גיל גיל הרך גילוח גירושין גירושין במגזר החרדי גישה הקשרית גישור גלישה מבוקרת גמ"חים גמילה גנטיקה גני ילדות גני ילדים גנים ציבוריים גרילק דאס יידישע ליכט דגל התורה דו קיום דוברת דוד ברגר דור ישרים דיאלוג דידקטיקה דיון דיור דיינות דיינים דיכאון לידה דיכוי דילמות דימויים דירות דמגוגיה דמוגפיה דמוגרפיה דמויות תורניות דמוקרטיה דסלר דעת קהל דעת תורה דקדוק דרוזים דרוקמן דרכי התמודדות דרכי התמודדות גירושין דרעי דרשות דת דת אזרחית דת ומדינה דת עממית דתיות דתיות לאומית דתיות עממית דתיות רכה דתיים דתיים לאומיים האוניברסיטה העברית האורתודוקסיה הארץ הבטחת הכנסה הבניית העצמי הגות הגיוגרפיה הגיל השלישי הגירה הגמוניה הגנה עצמית הדרכה זוגית הדרכה לכלות הדרת נשים הוטנר הולכי רגל הומוגניות הומוסקסואליות הומור הון הון חברתי הונגריה הועד המנהל הועדה המייעצת הוראה הוראת אנגלית הורות הורים וילדים החברה הדתית לאומית החברה הדתית-לאומית החברה החרדית החזון איש החזרה בתשובה החינוך הממלכתי החינוך העצמאי החמרה החמרה הלכתית הטפה הטרדה הטרדה מינית היבדלות הידברות היהדות התורנית היומן היחס לאחר היי טק הייטק היכל הילד החריג הילולה היסטוריה הירארכיה בלמידה הירואיזם היריון הירשפלד הישגי למידה הישגיות הישגים הישגים לימודיים היתר מכירה הכנסות הכרה הכרת תודה הכשרה הכשרה מקצועית הכשרת מורים הלימה הלכה המאגר הביבךיוגרפי, פרסומים, החברה החרדית המגזר הציבורי המודיע המועצה להשכלה גבוהה המחנה החרדי המחקר שלי המכון הישראלי לדמוקרטיה המנדט המנדט הבריטי המרחב הציבורי המרכז לחקר החברה החרדית הנדסאות הנהגה הנקה הסברה הסברה דתית הסוכנות היהודית הסטייפלר הסכמה לאומית הסכמות הסתגלות הסתגרות העדה החרדית העדפה מתקנת העיר העתיקה העצמה העצמה חרדית העצמה נשית הערכה עצמית הפגנות הפליה הפליה עדתית הפרדה הפרדה מגדרית הפריה הפרשת חלה הצההרת בלפור הצלה הקמת המרכז הקריה האקדמית אונו הקשרים תרבותיים הרב אלישיב הרב דסלר הרב הרצוג הרב זוננפלד הרב עובדיה יוסף הרב קוק הרב ש"ך הרב שך הריון הרמנויטיקה הרנטגן הרצל השכלה השכלה אקדמית השכלה גבוהה השכלה תיכונית השמדה השמה השמה בעבודה השמנה השפה העברית השקעה השקפה השתלבות השתלבות בתעסוקה השתקה השתררות התבגרות התבדלות התמודדות חברתית התמכרות התמקצעות התנדבות התנהגות התנתקות התעללות התעללות בילדים התפרסות התפשטות התפתחויות ומגמות בחברה החרדית, כנס החברה החרדית התקדמות וולבה וולדנברג ווסרמן ויואל משה ויז'ניץ וייסמאנדל וינרוט ועד המנהל ועדות ביקורת ועדות פיקוח ועדות צדקה ועדת דוברת ועדת הפנים ועדת טל ועדת צמרת ות"ת ז'בוטינסקי זהויות זהות זהות האני זהות חרדית זהות יהודית זהות נשית זהות קולקטיבית זהות. זהירות בדרכים זוגיות זיכרון זיכרונות זילברמן זיקנה זכויות זכויות אדם זכויות הילד זכויות מיעוט זכויות פוליטיות זכויות תרבותיות זמן זמן יהודי חדש זק"א זקן זרות זרמים זרמים חרדיים זרקור חב"ד חבר הפעילים חברה חברה חרדית חברה חרדית גירושין חברה חרדית, חברון חברות מיעוט חברת הלומדים חגורת בטיחות חד הורדיות חדר חדרים חדשות חו"ל חוגים חוויה דתית חוזרים בתשובה חויה דתית חומרה חומרות חוסן תעסוקתי חופש הביטוי חופשה חופשות חוק חוק הגיוס לצה"ל חוק חינוך חוק חינוך חובה חוק טל חוק-טל חוקרים חזון חזון איש חזות חרדית חזית דתית מאוחדת חזרה בתשובה חיה גלבוע חיים עומר חילון חילוניים חילונים חילונים ירושלים חינוך חינוך בנות חינוך בנים חינוך גופני חינוך העצמאי חינוך חרדי חינוך חרדי בישראל חינוך מיוחד חינוך ממלכתי חיסון ילדים חיסונים חיפה חלאקה חלוציות חנוכה חניכה חסד חסידויות חסידות חסידות גור חסידיות חסידים חסכון חסכונות חסמים ערכיים חפץ חיים חצרות חקיקה חקק חקר החרדיות חקר החרדים חרד"לים חרדה חרדי חדש חרדיות חרדיות גרושות חרדיות מודרנית חרדיות מזרחית חרדיות רכה חרדים חרדים בבלגיה חרדים בישראל ובעולם חרדים בצבא חרדים בתי ספר חרדים גירושין חרדים וכלכלה חרדים חדשים חרדים חילונים חרדים לעתידם חרדים מחקר חרדים, מדיניות, מחקרים, חריגות חריגות תרבותית חריגים חרידים חשבון נפש חששות מיציאה לעבודה חתם סופר טבריה טהרנות טוהרה טורקיה טיולים טייכטאל טיפול טיפול ותמיכה טיפול זוגי טיפול פסיכולוגי טיפול רגשי טיפול רפואי טיקוצינסקי טירונות טיש טכנולוגיה טכנולוכיה טלויזיה טלז-סטון טקסטואליות טקסי מעבר טקסיות טקסים טראומה טרור טריטוריה טרמינולוגיה יד ושם ידוענים יהדות יהדות ארה"ב יהדות הונגריה יהדות התורה יהדות ספרד יהודית קאהן, דורון לביא, יואב פישר, אג"ח, אבטלת חרדים יהושע בר יוסף יובל יום העצמאות יום השישי יוצאים בשאלה יזמות עסקית יחסי מטפל-מטופל יידיש ייעוץ ייצוג ילדי גן ילדים ילדים חריגים ילודה ילקוט רעים ימין ימין פוליטי יעודי קרקע יעקב כ"ץ יצחק ברויאר יצחק רבין יציאה בשאלה יציאה לעבודה יציאה לשאלה יצירה ירושלים ישוב החדש ישוב הישן ישוב ישן ישיבה ישיבות ישיבות המוסר ישיבות קטנות ישע ישראליות ישרליזציה יתד נאמן כדאיות כלכלית כדורי כהנא כובעים כוח אדם כולל כוללים כיסוי ראש כיפה כיתות שילוב כלים פיננסיים כלכלה כמה חרדים כנסייה כנסים כנסת כפירה כריזמה כשרות כשרות פרטית כשרות פרטית, השגחה פרטית, כשרות באמון כת מדבר יהודה כתב העת החברה החרדית כתב עת כתתיות לאומיות לאומנות לבוש לבוש לא צנוע לוין לונדון ליב"ה ליבה ליברליזם לידה לידות ליטאים לייקווד לימוד לימוד התורה לימוד מקצוע לימוד תורה לימודי הליבה לימודי חול לימודי ליבה לימודי מקצוע לימודים ליקויי למידה לכידות בזהות למ"ס למידה ארגונית למס לנדוי לערוך תיאוריית השדה לשון לשון הקודש מאבק תרבותי מאבקי ירושה מאגר מאגר ביבליוגרפי מאגר נתונים מאה שערים מאזן הגירה מאיר שמעוני מאמרים מבקר המדינה מגדר מגדר בחברה החרדית מגורים מגזר עסקי מגזר שלישי מגזריות מגזרים מגן מדדי עוני מדורי נשים מדיה מדיניות מדיניות חברתית מדיניות כלכלית מדיניות ציבורית מדינת הרווחה מדינת ישראל מדע מדעים מהדרין מובלעת תרבותית מוגבלות מוגבלים מודז'יץ מודיעין עילית מודיעין עלית מודל המועדון מודל טיפולי מודנה מודעות מודעות אבל מודעות עצמית מודעות קיר מודעות רחוב מודעין עלית מודרנה מודרניזציה מודרנים מוזיקה מוטי טליאס, כשרות פרטית, מוטיבציה מוטיבציה דתית מוכר שאינו רשמי מוניציפלי מוסד שמואל נאמן מוסדות מוסדות טיפוליים מוסדות פטור מוסדיות מוסיקה מוסיקה חסידית מוסכמות מוסלמים מוסר מועצה לאומית לכלכלה מועצה להשכלה גבוהה מועצת גדולי התורה מוקוטובסקי מורות מזרח אירופה מזרחי מזרחיים מח"ר מחזור חודשי מחלות גנטיות מחנות העולים מחנות העקורים מחנכים מחפשי עבודה מחקר מחקר חרדים מחקרים מחקרים בהכנה מחשבים מחשבת ישראל מטבח מטיפים מטריאליזם מיהו יהודי מיחזור מיימון מימון ממשלתי מימוש עצמי מיניות מינץ מיסטיקה מיעוט מיעוטים מיר מישל פוקו מכון ירושלים לחקר ישראל מכינה מכללה מכללות מל"ג מלון מלחמת המפרץ מלחמת העולם הראשונה מלחמת העצמאות מלחמת יום כיפור מלחמת תרבות מלמדים ממצאים ממשל ממשלה מנהג מנהיגות מנהיגות גברית מנהיגות נשית מנהל עסקים מנוף מנופאוזה מנחם בגין מנחם פרידמן מניעים להתנדבות מס חברתי מסגרות התנדבות. מסגרות טיפול מסוגלות עצמית מסורת מסורתיים מסים מסלולי שירות מסעדות מעגל העבודה מעורבות מעיין החינוך התורני מעין החינוך התורני מעמד מעמד ביניים מעמד חברתי מעמדות מעמדות חברתיים מענקי תעסוקה מעסיקים מערכות יחסים מערכת החינוך מערכת החינוך החרדי מערכת המשפט מפד"ל מפלגות חרדיות מפלגת שינוי מפקד אוכלוסין מפתח מצבי לחץ מצוות מצוינות מצוקה מקוה מקווה מקצוע מקרא מרגליות מרד גטו ורשה מרדנות מרוקו מרות מרחב מרחב עירוני מרחב פרטי מרחב ציבורי מרי דגלס מרכז ההשקעות מרלין וניג מרקס משאבים אישיים משברים משוררים משחק משחקי זהות משחקים משטרה משי זהב משיחיות משיחיסטים משמעת עצמית משפחה משפחות ברוכות ילדים משפט משפיט משק בית משרד ה משרד הבינוי והשיכון משרד הבריאות משרד הדתות משרד החינוך משרד הרווחה משרד השיכון משרד התחבורה משרד התמ"ת משרד התמת מתבגרים מתחזקים מתמטיקה מתמידים מתנדבים חרדים מתנחלים נאו ליברליזם נאצים נבדלות נדה נדל"ן נהיגה נוברדוק נוה ירושלים נועה ירון נוער נוער בסיכון נוער נושר נופש נוצרים נורמות נורמות חברתיות נורמות קהילתיות נורמטיביות נושרים נח"ל חרדי נטורי קרתא ניגון נידה ניהול ניירות מדיניות ניכור ניכור חברתי ניסים ניצולים נישואין נישואין וגירושין ניתוח טקסטים נכבה נכדים נכות נכות אינטלקטואלית נכים נערות נצרות נקיון נרטיבים נשיות נשים נשים בעבודה נשים חרדיות נשים נשואות נשירה נתונים חרדים נתורי קארתא נתיבות נתיבות עולם סאטמר סבאות סביבה סביבה תומכת סביבת מגורים סבל סבסוד סגולות סגירות סגל סגרגציה סדר הלימוד סובייטים סובלנות סולידריות חברתית סולידריות קבוצתית סופי שבוע סופרות סוציאליזציה סוציו-אקונומי סוציולגיה פוליטית סוציולוגיה סטודנטיות סטודנטים סטטוס קוו סטטוס-קוו סטטיסטיקה סטיגמה סטיגמות סטיגמות חברתיות סטיה סטייה סיבות ליציאה לעבודה סיורים סימה זלצברג סימולציה סיעוד סכסוך סלבודקה סלולרי סלונים סמדג'ה סמט סמים סמינר סמינר מורות סמינר מורים סמינרים סמכות סמכות דתית סמכות רבנית סמליות סמלים סנהדריה סנהדרייה. ססטוס קוו ססטיסטיקה סעד ספורט ספרדים ספרות ספרות ילדים ספרות פופולארית ספרות פופלארית ספרים סקירת מערכות סקר סקר המעסיקים סקר חברתי סקרים סרטים סרטן סרטן השד עבודה עבודה סוציאלית עברות תנועה עבריינות עבריינים עברית עברית חרדית עגונות עדה החרדית עדות המזרח עדתיות עובדי הוראה עובדיה יוסף עובדים חרדיים עובדים חרדים עובר עוינות עולי חבר העמים עולים עולים חדשים עוני עורכות דין עזרה עזרה הדדית עיון עיירות פיתוח עימות תרבותי עירית ירושלים עיתון הארץ עיתונות עיתונות חרדית עיתונות ילדים על-טבעי עלוני שבת עלונים עליה עליות עמדה רגשית עמדות עמדות אישיות עמדות דתיות עמדות חברתיות עמדות ערכיות עמדות רגשיות עמדת קרובים כלפי יציאה לעבודה. עמותות מזון עמירם גונן עמנואל עמרם בלוי ענפי תעסוקה עסקים עצמאות כלכלית עצמות ערב שבת ערביי-ישראל ערבים ערבים-ישראלים ערך העצמי ערכאות ערכי עבודה ערכיות דתית ערכים עתיד עתיד החברה החרדית עתידנו פא"י פאג"י פאה נוכרית פאות פאי פגיעה מינית פגיעות פדגוגיה פולחן פולחן קדושים פוליטיקה פולין פולמוס פולמוס דתי פולקלור פונדמנטליזם פוניבז' פוסט מודרניזם פוסט-ציונות פוסקים פועל חרדי פורום חוקרים פורומים פורופ פוריות פורת יוסף פטיארכאליות פטריארכליות פיאות פיאסצ'נה פיגור פיגור התפתחותי פיגור שכלי פייגי כהן פילנתרופיה פינקלמן פיקוח חברתי פיקוח חינוכי פלורליזם פלילים פמיניזם פמניזם פנאי פנומנוגרפיה פניא פנימיה פנימיות חרדיות פנסיה פנקס פסיכודרמה פסיכולוגיה פסיכולוגיה קבוצתית פסיכופתלוגיה פסיכותרפיה פסיכיאטריה פסיקה פסיקת הלכה פערי הכנסה פערי שכר פערי תרבות פערים חברתיים פערים כלכליים פערים תרבותיים פצפיזם פראגר פראנק פרבשטיין פרוטסטנטים פרושים פרידמן פריון פריסת אוכלוסיה פריפריה פרישות פרמגטיות פרנסה פרנק פרסום פרסום מחקר פרסומות פרסומי מחקר פרעם תרבותיים פרשנות פרשת שבוע פשקוויל פשקווילים פתח תקוה פתיחות צא"י צאנז צבא צבא העם צבי טל צדוקים צדיקים צדקה צה"ל צהרונים צוות צוות מנהל צוות מנהלים ציונות ציונות דתית ציונים ציור ציורי ילדים צייתנות צילום צילומים צמיחה אישית צמיחה כלכלית צנזורה צניעות צפת צריכה צרכי אוכלוסיה צרכי התושב צרכנות קאנון קבוצות מיעוט קבלה קבלת החלטות קדושה קדושים קהילה קהילות אמונה קהילתיות קו העוני קוביה קוגניציה קווי מהדרין קוטלר קוי מהדרין קול חי קול ישראל קול תורה קולנוע קולנוע ספרות קוממיות קונסרבטיביים קונפורמיזם קונפליקט קונפליקט בית-עבודה קונפליקטים קורבנות קיבוץ קיבוצים קידום נוער קידוש השם קיטוב חברתי קיצונים קיצוץ קלויזנבורג קלטות קליטת עליה קלצק קמיעות קנאות קנאים קניונים קפיטליזם קצבאות קצבאות ילדים קק"ל קראים קריאה קריאת טקסט קריירה קרימינולוגיה קריקטורה קרן קמ"ח קשיים ראיונות ראשי ראשי תיבות רב תרבותיות רב-דורי רב-תרבותיות רבי נחמן מברסלב רבין רבנות רבנות ראשית רבניות רבנים רבנים ספרדים רגישות תרבותית רגשות רגשות דתיים רדיו רווחה רווחה אישית רווחה נפשית רוחניות רומנטיקה רומנים רופאים רחובות רטוריקה ריבוד חברתי ריווזיוניסטים ריטואל ריטואלים ריפוי בעיסוק רכילות רכסים רלטיביזם רמב"ם רמב"ן רמה לימודית רמה קוגנטיבית רמקולים רמת הכנסה רמת חיים רמת שלמה רמת-שלמה רנסנס רעלה חרדית רעלות רפואה רפואת ילדים רפורמים רשויות הרווחה רשויות מקומיות רשיון נהיגה רשת רשתות חברתיות ש"ס ש"ס. שאל שבועונים שביעות רצון מעבודה שבת שואה שוויון שוויון בנטל שוויון הזדמנויות שוק שוק העבודה שח"ר שחיקת שכר שטדלר שטוקהמר שטחים שטיבלך שידוך שידוכים שידוכין וגנטיקה שידוכין, גנטיקה, שידוכים בחברה החרדית, בקרת ילודה, מחלות גנטיות שיוויון שיווק שיח שיח גברי שיח זכויות שיח נשי שיח ציבורי שיכון שיכון פאג"י שילוב שילוב בתעסוקה שילוב חרדים שילוב חריגים שינה שינוי תרבותי שיניים שיער שיפוט שיקום שיקום אסירים שיקום עבריינים שירה שירות שירות אזרחי שירות לאזרח שירות צבאי שירותי דת שירותי רפואה שירת נשים שכול שכונה שכונות שכונות מגורים שכלתנות שכמיות שכנוע שלוחים שלום זכר שלומית פלינט שלטון שלטון מוניציפלי שליליות שמאל שמואל הספרי שמיטה שמירת מצוות שמרנות שנות החמישים שנות השבעים שנות השישים שנות השמונים שניות תודעתית שנתון שנתון חרדי שס שסע חברתי שסעים חברתיים שער שפה שפה חרדית שר"פ שרמן ששת הימים תאונות תאונות דרכים תארים תארים אקדמיים תגמולי עבודה תהליך השלום תהליכים תוכניות לימודים תוכניות קהילה תולדות אהרן תורה ועבודה תורתו אומנותו תורתם אמונתם תזונה תחבורה תחבורה ציבורית תחושת נרדפות תחושת צמיחה תחזוקת מבנים תחנות פיראטיות תחרותיות תיאולוגיה תיאולוגיה פוליטית תיאטרון תיירות תיכון תיכוניות תינוקות תיעוד תיקון תיקון חברתי תכנון עירוני תכני גלישה תכני ליבה תל אביב תל השומר תל"ג תלות הורית תלמוד תלמוד תורה תלמיד חכם תלמידי ישיבה תלמידי ישיבות תמ"ג תמ"ת תמיכה חברתית תמיכה ממשלתית תמיכה משפחתית תמיכה רגשית תמר אלאור תנ"ך תנועות נוער תנועות תשובה תנועת העבודה תנועת ש"ס תספורת תעמולה תעסוקה תעסוקה גברים תעסוקה חרדים תעסוקת נשים תערוכה תפילה תפיסות חרדיות כלפי יציאה לעבודה תפיסות עוני תפיסת העצמי תפיסת תפקיד תפקוד מיני תפרוסת תפרוסת גיאוגרפית תפריט-עליון תקיפה מינית תקנות תקצוב תקצוב ממשלתי תקציב תקציב חודש תקציב חודשי תקציב עירוני תקציבים תקשורת תקשורת בונה תקשורת בינאישית תקשורת חרדית תרבות תרבות גברית תרבות דיור תרבות המונים תרבות הקסטה תרבות חרדית תרבות יהודית תרבות מיעוט תרבות משנה תרבות עממית תרבות פוליטית תרבות קסטה תרבות רוב תרבותיות תרומות תרחישים תשישות �"� �� ����� �� ������ �� �������� ��"� ��-�������� ��� ��� �"� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ������ ��� ������ ���� ���-�� ���-����� ���-�������� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ������ ���� ������ ������� ���� ������� ���� �������� ����. ����� ����� ��� ����� ���"� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� �����-������ ����� ������ ����� ������ ����� ����� ������� ����� �������� ����� �������� ���� ����� ��������� �����-��� �����-����� �����-������� ������ ������ ��� ������ ���� ������ ����� ������ ������ ������ ������� ������ �������� ������� ������� ����� ������� ������ ������� ������� �������� �������� ������� ��������� ��������� ������� ���������� ����������� ������������

אמהות גרושות חרדיות וחילוניות: רמת השחיקה הנפשית שלהן ותפיסתן את יחס החברה והמשפחה כלפיהן

מאת: אלישבע בן סימון-פריש
מטרת המחקר לספק תשתית ידע ראשוני על אוכלוסיית האמהות הגרושות החרדיות, וההבדלים בינן לבין אלה החילוניות. הוא מתבסס על 96 נבדקות: 53 חרדיות ו-43 חילוניות. מה יחס החברה כלפיהן, יחס המשפחה ורמת השחיקה הנפשית. המחקר מציג את משמעות המשפחה בחברה זו, את מאפייניה של המשפחה החרדית, ומצביע על חשיבותה של התמיכה החברתית הבלתי פורמלית. ממצא בולט: בקרב החרדיות, יש קשר בין רמת השחיקה הנפשית לבין תפיסתן את יחס המשפחה כלפיהן, וכן מקום המגורים, בעוד שאצל חילוניות – הזיקה היא כלפי הסביבה הרחבה יותר. לעומת זאת, בפרמטרים מוחלטים של שחיקה נפשית ותפיסת יחס המשפחה והסביבה, לא נמצאו הבדלים משמעותיים, מה שמלמד על השתוות הדרגתית של החרדיות עם סביבתה בכל הנוגע לנורמת הגירושין.
המשך קריאה >>

בעיית הסמים בירושלים

מאת: רחל ורצברגר
מסמך שהוכן לבקשת הוועדה למאבק בנגע הסמים, לקראת דיון בנושא "בעיית הסמים בירושלים כעיר מעורבת". המסמך מציג נתונים המעידים על היקף תופעת השימוש בסמים בירושלים והיבטים שונים של הטיפול בה, תוך התייחסות לאוכלוסיות השונות המתגוררות בעיר. לאור הרכבה הייחודי של אוכלוסיית העיר ירושלים, הטיפול בבעיית המשתמשים בסמים הוא מורכב ורב-ממדי. העובדה כי לכל אחד מן המגזרים הללו: יהודים- חילונים וחרדים - וערבים, מאפיינים ייחודיים, מצריכה הקצאת משאבים ייחודיים לכל אחד מהמגזרים. שיעור האוכלוסייה החרדית בשנת 2003 עמד על 30% מכלל האוכלוסייה היהודית בעיר. החטיבה לקידום נוער טיפלה בכ-500 נערים מנותקים מהמגזר החרדי, כ-40-30 מהם מכורים קשים. להערכת אנשי החטיבה, יש עוד כ-600 נערים מנותקים שאינם מטופלים.
המשך קריאה >>

תרבות האוכל בחברה החרדית

מאת: הדס חנני
עוד פרק מתוך עבודת הדוקטור של הדס חנני, העוסק באוכל החרדי על כל היבטיו: החל ממרכזיותו בטקסי חג ובמשמעות הצומות, וכלה בסקירת הכשרויות השונות כהיבטים חשובים של הסוציולוגיה והפוליטיקה החרדית. מכאן עובר המאמר למטבח החרדי הביתי, וסוקר מאפיינים מעניינים המייחדים אותו ממטבחים אחרים, דפוסי קניית מזון, ספרי בישול, עולם המסעדות החרדי, תעשיית האוכל המוכן וארגוני הצדקה לחלוקת מזון.
המשך קריאה >>

תכנים נוספים

הנחיות לכותבי מאמרים

א.    שם מחבר המאמר והמוסד או הגוף בו הוא פועל: בעמוד הראשון של כתב היד יש לרשום את שם המחבר ומתחתיו את שם המוסד או הגוף בו פועל המחבר בהקשר לכתיבת המאמר. ב.    שם המאמר בראש העמוד השני יש לרשום את שם המאמר מבלי לציין את שם המחבר. הדבר דרוש על מנת לשמור על אלמוניות המחבר בעת העברת המאמר לקוראים-מעריכים. ג.    מספר המלים במאמר מספר המלים המרבי למאמר בכתב העת לחקר החברה החרדית הוא כ-8000.  מספר המלים המרבי בפרסום-מחקר הוא  כ-40,000. ד.    תקציר המאמר בכתב העת לחקר החברה החרדית: נא לכתוב בראש המאמר תקציר בעברית בן 150 מלה ותקציר באנגלית בן 200 מילה.  בפרסום-מחקר: נא לכתוב בראש הפרסום תקציר בעברית בן 500 מלה ותקציר באנגלית בן 700 מילה. ה.    גופנים ורווח בין שורות  נא לכתוב בגופני דוד (David) הן בעברית והן בשפות אחרות, בגודל  12 וברווח של שורה וחצי. ו.    מתכונת לרשימת המקורות בסוף המאמר ספר של מחבר אחד:  פרידמן, מ' 1991. החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל. ספר של שני מחברים:  שלהב, י' ופרידמן, מ' 1985. התפשטות תוך הסתגרות: הקהילה החרדית בירושלים. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל. ספר של עורך אחד: חסון, ש' (עורך) 2002. יחסי חברה ומדינה: תסריטים לישראל. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות. ספר של שני עורכים: סיון, ע' וקפלן, ק' (עורכים) 2003. חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה? ירושלים: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד. פרק של מחבר אחד בספר ערוך: גונן, ע' 2002. סיפור של שני אחים ושתי תנועות. בתוך: חסון, ש' (עורך) 2002. יחסי חברה ומדינה: תסריטים לישראל (129-122). ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות. פרק של שני מחברים בספר ערוך: כהנר, ל' ושלהב, י' 2012. מגטו לפרוור: תמורות בארגון היהודי המרחבי. בתוך: קפלן, ק' ושטדלר, נ', מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה החרדית בישראל ובחקרה (272-252). ירושלים: מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד. מאמר בכתב-עת של מחבר אחד: הורוביץ, נ' 2000. ש"ס והציונות: ניתוח היסטורי, כיוונים חדשים 2: 60-30.     English Book by one author:  Knox, P. 1982. Urban social geography: An introduction. London: Longman. Book by two authors:  Heilman, S.C. & Friedman, M.M.  2010. The Rebbe: The life and afterlife of Menachem Mendel Schneerson. Princeton and Oxford: Princeton University Press. Book by one editor:  Varady, D.P. (ed.) 2005. Desegregating the City: Ghettos, enclaves and inequality. Albany: State University of New York Press. Book by two editors: Heilman, S.M.& Cohen, S.M. 1989. Cosmopolitans and Parochials: Modern Orthodox Jews in America. Chicago: University of Chicago Press. Chapter by one author in an edited book: Shilhav, Y. 1993. The Emergence of Ultra-Orthodox Neighborhoods in Israeli Urban Centers. In: Ben-Zadok, E. (ed.), Local Communities and the Israeli Polity: Conflicts of values and interests (157–188). Albany: State University of New York Press. Chapter by two authors in an edited book: Mesinger, J.S. & Lamme, A.J. 1985. American Jewish Ethnicity.  In: McKee, Jesse O. (ed.), Ethnicity in Contemporary America: A geographical appraisal (145-168). Dubuque, IA: Kendall/Hunt. Journal article by one author: Berman, E. 2000. Sect, Subsidy, and Sacrifice: An economist's view of Ultra-Orthodox Jews. The Quarterly Journal of Economics 115(3): 905-953. Journal article by two authors:   Kosmin, B.A. & Lange, D. 1980. Conflicting Urban Ideologies: London's new towns and the metropolitan preference of London's Jews, The London Journal 6: 162-175. ז.    הפניה ביבליוגרפית בגוף הטקסט  עברית מחבר או עורך אחד :  (פרידמן, 1991: 32). שני מחברים או עורכים: (שלהב ופרידמן, 1985: 47-43; סיון וקפלן, 2003).  English One author: (Berman, 2000: 908). Two authors: (Kosmin & Lange, 1980: 163-165).   בדיקת ההתאמה בין רשימת המקורות להפניות הביבליוגרפיות קודם הגשת כתב היד על רשימת המקורות  לכלול אך ורק פריטים אליהם ישנן הפנייה ביבליוגרפית בגוף הטקסט. כל הפנייה ביבליוגרפית בגוף הטקסט חייבת להתייחס אל פריט ברשימת המקורות.  
המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע