המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

"תכלית הבריאה היא האיש": מעמד האשה להלכה ולמעשה בפולמוס על ההדרכה הזוגית בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק הרשקוביץ , פרק , אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
פרק העוסק במעמד האשה החרדית במערכת הזוגית והביתית. עקב ההרחקה מן התפיסה המערבית הכללית, סוגיות של הנהגה בין איש לאשתו, וסוגיות של הכנסת יסודות טיפוליים מקצועיים בזוגיות – הן טאבו בחברה החרדית. עם זאת, לאחרונה קיימת לגיטימציה גוברת והולכת לנושא זה, והחברה החרדית הולכת ונפתחת להכרה בחשיבותו של הייעוץ המקצועי. במוקד המאמר: הפולמוס הרבני סביב ספר 'פרקי הנהגת הבית' מאת צבי דב טראוויטש, רב חרדי אמריקאי...

המשך קריאה >>

"דור ישרים": ייעוץ גנטי בקהילה החרדית מפרספקטיבה סוציולוגית

(מאגר ביבליוגרפי)
יפה ויזנר , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
מחקר שבדק את נקודת המפגש בין פרוייקט הבדיקות הגנטיות שמבצעת עמותת 'דור ישרים' בשלב טרום-הנישואין, לבין הקהילה החרדית בישראל. מהי הדרך בה תופסים חברי הקהילה את פרוייקט הבדיקות הללו. לצורך כך רואיינו 24 נשים בראיונות עומק חצי מובנים בשיטת המחקר האיכותנית. המחקר מצא כי כלל המרואיינות תופסות את הפרוייקט כמוצלח ובעל יתרונות בלבד. ההסבר המרכזי לכך שכיום לא מתקיים שידוך בקהילה החרדית ללא בדיקה גנטית מוקד...

המשך קריאה >>

הכשרת סגלי חינוך ב'אחִיָה': נחשונים בחדר

(מאגר ביבליוגרפי)
רועי כנען , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
אחיה' הוא גוף חרדי להכשרת מורים. המאמר סוקר את התפתחותו מיום הקמתו בשנת 1994, ומנסה לפרשה על רקע תהליכים מקבילים שהתרחשו בחברה החרדית. כל זאת לאור מעמדו המיוחד של המורה בחברה החרדית והמשמעויות השונות – דתיות תרבותיות ותעסוקתיות – המיוחסות להכשרתו המקצועית. בשנת 2012 למדו בו כבר 1710 תלמידים, מכלל הקבוצות והפלגים של הציבור החרדי. נלמדים בו גם ייעוץ חינוכי, סיוע התפתחותי והוראה לגיל הרך. נשמרו בו הק...

המשך קריאה >>

The Emergence of Counseling in Traditional Cultures: Ultra-Orthodox Jewish and Arab Communities in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Rachel L. Erhard וDana Erhard-Weiss , מאמר
המאמר בוחן את ההתפתחות שחלה בשנים האחרונות במערכות החינוך החרדי והערבי בישראל בהעניקן לתלמידיהן ייעוץ חינוכי. התפתחות זו משקפת שינויים תודעתיים משמעותיים למדי, שעה שהחברה החרדית נטתה להתעלם מבעיות המזוהות עם רווחתו של הילד, כמו גם מחוויות המלוות לתהליך התבגרותו. הייעוץ החינוכי המוענק לתלמידים אלה מעודד את חשיפתן של רבדים אלה אגב התייחסות לנושאים רגישים שנחשבו לטאבו עד השנים האחרונות דוגמת הומוסקסו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע