המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Between Frankfurt and Satmar: A Study of Two Schools of Orthodox Jewish Anti-Zionism

(מאגר ביבליוגרפי)
Moshe Y. Miller , עבודת גמר , Touro College
עבודת גמר הבוחנת את זיקתן הדדית של אסכולת פרנקפורט, המזוהה עם הרש"ר הירש, ואסכולת הונגריה, המזוהה עם חסידויות מונקאטש וסאטמר, לשאלות הציונות והיהודות החילונית. חרף ההבדלים התרבותיים והגיאוגרפיים נקטו שתי האסכולות הנידונות בקו זהה במסגרת הידרשותן לשאלת יחסה של היהדות החרדית למגמות החילון שאפיינו באותה עת חלקים לא מבוטלים מיהדות אירופה, כמו גם לשאלת טיבה של האידאולוגיה הציונית שהחלה פושטת במחצית השנ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע