המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

The Haredi-Secular Schism: Engaging the Ultra-Orthodox in Israeli Polity and Society

(מאגר ביבליוגרפי)
Kevjn Lim , נייר עמדה(בלוג)
מאמר הבוחן את התגבשות המתחים הפנים ישראליים כתוצאה מיחסי דת ומדינה, מכאן, והיחסים החברתיים במדינת ישראל, מכאן. במסגרת בחינה זו מציע המאמר סקירה מבואית של גישות דתיות שונות כלפי המפעל הציוני: (1) עמדתה של הציונות הדתית המזוהה עם תנועת המזרחי, (2) עמדתה של היהדות החרדית המזוהה עם אגדות ישראל ו(3) עמדתם של פלגים קיצוניים, דוגמת 'נטורי קרתא' ו'סאטמר', השוללת בתוקף הכרה כלשהי במדינת ישראל וסמליה הלאומי...

המשך קריאה >>

Haredi Violence in Contemporary Israeli Society

(מאגר ביבליוגרפי)
Menachem Friedman , מאמר
מאמר המתחקה אחר יחסה של החברה החרדית להפעלת אלימות במסגרת המתחים הדתיים והבין חברתיים בישראל. לצורך התחקות זו מתמקד המאמר בשני גורמים דומיננטיים שתרמו לעיצובה של החברה החרדית בישראל: העסקן משה שיינפלד, מנהיגה של תנועת 'צעירי אגודת ישראל' ומקולותיה החשובים של החרדיות הליטאית, ועמרם בלוי, מייסדה ומנהיגה של 'נטורי קרתא' הקנאית. במסגרת ההתחקות אחר גורמים אלה בוחן המאמר את (1) יחסה החיובי במקצת של החבר...

המשך קריאה >>

הגדולים אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
, קובץ מאמרים , מאגנס
מי הם אישים אלה, מנהיגיו הרוחניים של הציבור החרדי לדורותיו, שהפכו לסמלים האנושיים שלו? מה היה פועלם ומה סוד כוחם? בספר נפרש לראשונה פנתיאון היהדות החרדית מראשית המאה התשע עשרה ועד אתמול. גדולי הרבנים והאדמו"רים של מזרח אירופה, של ארץ ישראל, של ארצות הברית ושל מדינת ישראל זוכים לניתוח מחקרי רב צדדי המקיף את תולדות חייהםף יצירתם התורנית ופועלם הציבורי.

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע