המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

תיווך אחאי במשפחות ברוכות ילדים בהשוואה למשפחות מעוטות ילדים: הקשר לאוריינטציה דתית, סביבה ביתית ולכושר השתנות הקוגניטיבי

(מאגר ביבליוגרפי)
חיה גיטה רוקח , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לחינוך
מטרת המחקר לבחון את מאפייני האינטראקציה התיווכית האחאית במשפחות חרדיות ברוכות ילדים, בהשוואה לתיווך אחאים במשפחות מעוטות ילדים חרדיות, ומשפחות חילוניות מעוטות ילדים. מטרות נוספות: בדיקת הקשר בין האוריינטציה הדתית והסביבה הביתית ליכולת התיווך האחאי, והקשרם הכולל של מספר ילדים במשפחה ורמת התמיכה של הסביבה הביתית על יכולת ההשתנות הקוגנטיבי של האח הבוגר. מרכיבי האינטראקציה התיווכית מבוססים על תיאוריית...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע