המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

התפתחות המרחב החרדי בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
לי כהנר ויוסף שלהב , מאמר , קרן קיימת לישראל והוצאת כתר
המאמר דן במאפייניה המיוחדים של תפרוסת האוכלוסייה החרדית ובמשמעויותיהם לגבי התפתחות יחסיה עם מערכות המשק והחברה הישראליות. בקהילה החרדית לגווניה מתחוללות תמורות רבות בתחומים תעסוקתיים, כלכליים וחברתיים. מקום חשוב בתמורות אלו תופסת פריסתה הגיאוגרפית, אשר פרצה את מגבלות האזורים החרדיים הוותיקים ומעצבת מפה חדשה של ארגון מרחבי חרדי בישראל. המאמר סוקר את תהליך הפירבור החרדי בערים: ביתר עילית, מודיעין עי...

המשך קריאה >>

תעסוקת חרדים בישראל: תמונת מצב והמלצות לשיפור

(מאגר ביבליוגרפי)
שרון עוזיאלי ושמעון יפרח , תקציר מנהלים , קרן קורת ומכון מילקן
תקציר מנהלים אודות מצב התעסוקה במגזר החרדי, כולל טבלאות וגרפים. הדוח פותח בסוגיית עבודת הנשים, אשר אמורות להוות מפרנסות עיקריות, אך תחת העדר הכשרה מקצועית ונטל הטיפול בילדים, הן נפלטות ממעגל העבודה, ומכאן שיעורי העוני הגבוהים במגזר. הבעיה הכלכלית חריפה במיוחד ביישובים החרדיים החדשים, מודיעין עלית, ביתר עלית ואלעד, בהם רוב התושבים הם זוגות צעירים אשר שיעור האברכים גבוה מזה המצוי בערים הגדולות, ומנג...

המשך קריאה >>

מביתר עילית לאלעד - התפתחותה של ההתיישבות החרדית בישראל ואתגריה

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב ולי כהנר , מאמר , יד יצחק בן צבי
המאמר סוקר את תהליך יציאת החרדים מ'גטאות' ירושלים ובני ברק, והקמת הריכוזים החרדיים החדשים, בראשם ביתר עלית, מודיעין עלית, ואלעד. הכותבים מנתחים את סיבות התהליך, את טיב האוכלוסיה וחלוקתה לליטאים, חסידים וספרדים, אופיים הפרוורי, קליטת מהגרי חוץ ועוד. השינוי הבסיסי הנובע מהתפתחות הערים החרדיות הוא העצמאות המוניציפלית על כל המשתמע ממנה, צמיחתה של אליטה פוליטית וביורוקרטית המקיימת ומטפחת ישובים שסביבתם...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע