המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

תנועה חרדית-ציונית?

(מאגר ביבליוגרפי)
רוני באום-בנאי , פרק , ידיעות אחרונות - ספרי חמד
פרק המציג את הבעייתיות שבהגדרתה של ש"ס על פי הקריטריונים של 'ציונות' או 'אנטי ציונות'. אכן, בניגוד למפלגות האשכנזיות מגדירה ש"ס את עצמה כמפלגה ציונית, ואינה מסתייגת מהשתלבות מלאה בהנהלת עניני המדינה. עם זאת, את הציונות ה'אמיתית' שלה מגדירה ש"ס באמצעות ביקורת על האידיאולוגיה ועל הפרקטיקה של ההנהגה הציונית החילונית, בעיקר זו של תנועת העבודה. הכותבת טוענת כי התפוררות ההגמוניה של תנועת העבודה, שיצרה א...

המשך קריאה >>

מקומות שמורים: מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלאור , ספר , עם עובד, מכללת ספיר
ספר שלישי בסדרת מחקרים אתנוגראפיים על נשים, דת ואוריינות בישראל שכתבה המחברת. החיבור מוקדש לנשים מזרחיות-ספרדיות מרקע סוציו-אקונומי נמוך החיות בחברה הדתית על מגוון פניה: הסביבה החרדית של המעמדות הנמוכים וחוגי החוזרים בתשובה, הסמוכה לחברה הדתית 'המתחזקת', המתלבטת בין אפשרויות החינוך ה"אשכנזיות" במוסדות חרדיים אשכנזיים אליטיסטיים, ממנה הן מודרות בשל מזרחיותן, לאפשרויות החינוך ה"ספרדיות"-"מזרחיות" בה...

המשך קריאה >>

ידיד נפש

(מאגר ביבליוגרפי)
ארי איתן , ספר , בבל - משכל - ידיעות אחרונות וספרי חמד
רומן מבוסס ביוגרפיה, החושף את עולם הישיבות הליטאי בישראל, את חייהם של תלמידי הישיבות, את החולשות והיצרים, האדיבות והדבקות, הלבטים וחיבוטי הנפש. הספר מבוסס כיומנו של ציון טהרני, בחור ספרדי בן שבע-עשרה תם וירא שמים, המתקבל במסגרת מכסת הספרדים ללימודים בישיבת אישרביץ בירושלים, ישיבה ליטאית מהוללת שבה לומדים גדולי עולם זה שנים רבות. למרות מראהו הבהיר שעשוי לסייע לו להיטמע בין בחורי הישיבה האחרים, מתקש...

המשך קריאה >>

קריאת תיגר נגד אפליית נשים מזרחיות בסמינרים חרדיים לבנות

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל אליאור , ביקורת , ההסתדרות הציונית העולמית
מאמר ביקורת על ספרה של תמר אלאור 'מקומות שמורים' (2006). הכותבת רואה בספר זה קריאת תיגר על ההסדרים הפטריארכליים הרווחים בעדות המזרח המתקרבות אל החרדיות. אוסף העדויות העולה מן המחקר מלמד שהחילון, ההשכלה וההתערות בחברה הציונית המודרנית והליברלית הפכו מושא למאבק של החברה החרדית האשכנזית, ששמה לה למטרה בדור שאחרי השואה לקחת חלק ב"חינוך מחדש" ו"להציל" את ילדי העולים הספרדים־מזרחים, באמצעות מוסדות חינוך...

המשך קריאה >>

ש"ס והציונות : ניתוח היסטורי

(מאגר ביבליוגרפי)
נרי הורוביץ , מאמר , ההסתדרות הציונית
המאמר עוסק בשורשיה של תנועת ש"ס, כתופעה מורכבת הניזונה מרבדים היסטוריים וממקורות זהות שונים. הכותב מבקש להראות כיצד בכל מגוון ההשפעות ניכרת אמביוולנטיות גדולה כלפי התנועה הציונית. סדר היום הציוני במאה שנים האחרונות מספק תובנות עמוקות כמעט לכל הופעה אידיאולוגית היסטורית, כולל זו של האורתודוכסיה החרדית הלא-ציונית. אולם תנועת ש"ס, על מקורותיה המגוונים, אינה ניתנת להבנה מלאה באמצעות הדגם של עמדה כלפי...

המשך קריאה >>

"נישט פון אונזערע" (לא משלנו): אפליה עדתית בחברה החרדית וייצוגן של קבוצות אוכלוסייה מוחלשות מקרבה

(מאגר ביבליוגרפי)
אביעד הכהן , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים
מאמר אודות בעיית האפליה העדתית במוסדות החינוך החרדיים, בעקבות טיפול בתיק עמנואל. אחת הקבוצות המוחלשות ביותר בחברה הישראלית היא החברה החרדית, למרות תדמיתו כמגזר בעל חוסן וגיבוש פנימי, תדמית שמושפעת בעיקר מכוחו הפוליטי הגדול, סובלים רבים מבני מגזר זה מאפליה ומפגיעה חמורה בזכויותיהם. לא אחת חוסה פגיעה זו בצל מנהיגיה של הקהילה החרדית, שהדעת הייתה נותנת כי יהיו הראשונים שיתקוממו נגדה. יתר על כן: איום ה...

המשך קריאה >>

שידוכין וגנטיקה: על בדיקות גנטיות טרום-שידוכיות בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , מאמר , המרכז לחקר החברה החרדית, מכון ירושלים לחקר ישראל
המאמר עוסק במעמדן של הבדיקות הגנטיות הטרום-שידוכיות בקרב החרדים בישראל, באופן השימוש בבדיקות אלו, בתהליך השְגרתן בחברה החרדית וביחסו של הציבור החרדי אליהן. המחקר נעשה על סמך ראיונות-עומק עם 32 נשים וגברים חרדים ממוצא אשכנזי, וממצאיו מלמדים כי הבדיקות הטרום-שידוכיות הן צעד שכיח בקרב רוב הצעירים החרדים האשכנזים. הורים רבים לא "יסגרו" שידוך לפני שהבדיקות יצביעו על "התאמה גנטית" בין בני הזוג המיועדים,...

המשך קריאה >>

ישיבת פורת יוסף : מחידוש היסטורי למיתוס אתני

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , יד יצחק בן-צבי
ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים היא מהישיבות הפעילות הוותיקות בארץ–ישראל, הפועלת ברציפות משנת 1923 ועד עצם היום הזה. שנים רבות הייתה הישיבה מוסד תורני בולט בציבור לומדי התורה ביהדות המזרחית, אך לימים ירדה מגדולתה. המאמר מונה את הסיבות לכך: הקושי המובנה ביצירת מכנה משותף ושפה משותפת בין חלקיה השונים של הישיבה כבר מראשית הדרך; הטלטלות הפיזיות שעברה הישיבה; העימותים הפנימיים בסוגיות שאינן נוגעות לחינוך אל...

המשך קריאה >>

חידה ושמה ש"ס

(מאגר ביבליוגרפי)
יואב פלד , פרק , ידיעות אחרונות וספרי חמד
הפרק מנסה להסביר את הצלחתה האלקטורלית המתמשכת של ש"ס באמצעות מודל חלוקת העבודה התרבותית. על פי מודל זה, משויכות קבוצות אתניות שונות למקומות שונים בשוק העבודה, לא בשל כישוריהן התרבותיים השונים אלא בשל עוצמתן הכלכלית והפוליטית היחסית. אלא שחלוקת עבודה זו מוצדקת במונחים של עליונותם התרבותית של אחדים, ונחיתותם של אחרים. בתגובה, הנחותים הנדחקים אל שולי החברה מנסים להתארגן על בסיס זהותם התרבותית ולהיאבק...

המשך קריאה >>

התמקצעות נשים: תנועת ש"ס לקראת תפיסת עולם פוליטית חברתית חדשה

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת פלדמן , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש ליאונרד דיוויס
המאמר מציג את תנועת ש"ס כמי שקבעה תפיסת עולם חברתית פוליטית חדשה, בהיבט של עידוד השכלה מקצועית ואקדמית לנשים מזרחיות המזדהות עמה. הטענה היא כי מנהיגי המפלגה מובילים מגמת התמקצעות נשים לא רק כעזרה לפרנסת המשפחה, אלא גם כדי שנשים תוכלנה להגשים את שאיפותיהן האישיות. בהתאם לכך מדובר בתפיסת עולם חברתית בעלת הנחות חדשות המאתגרות את החברה הישראלית. מחד – שימור המרחב החרדי, ומאידך – חשיפתו להשפעת מגמות מו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע