המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ספרות הילדים החרדית ותפיסת חז"ל את עולם הילד

(מאגר ביבליוגרפי)
אסתר מלחי , מאמר , מכללת אורות ישראל
האם עולם הילדות המשתמע והמוצג בספרות הילדים החרדית, אכן זהה עם הפרוטוטיפוס של הילדות היהודית כמו שנתגבש במסורות הדורות ובהתבסס על המקורות? המחברת מבקשת להשיב על שאלה זו, באמצעות עיון בספרות זו, המבקשת בעצם לקדם ולעצב את הילד למבוגר החבר בקהילה, באמצעות התבנית הסיפורית או השירית. בגיל מבוגר יותר, מתחנך המתבגר ע"י לימוד ספרי מוסר ומחשבה, עיון בהגיגים ולימוד הלכה. ספרות זו משקפת הווי חיים הקיים במשפח...

המשך קריאה >>

אוריינטציות בתפיסת נורמות: התפתחות תפיסת מוסר, מצוות ומוסכמות אצל ילדים דתיים וחרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
נעמי טאובר , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים , החוג לפסיכולוגיה
מחקר המבקש לבדוק אם בקבוצות תרבותיות שונות נמצאים דפוסי שיפוט מוסרי שונים, בהתאם לאוריינטציות הרווחות בה, עם קווים התפתחותיים קוגניטיביים דומים. לצורך כך נבדקו 70 ילדים וילדות מן החברה החרדית והחברה הדתית, מכיתות א ו-ד'. הילדים והילדות נבחרו על ידי מחנכיהם, ורואיינו על תחום המוסכמות החברתיות, תחום המוסר ותחום הדת. השערת המחקר צפתה אוריינטציה נורמטיבית-סמכותית בקבוצת החרדים, ואוריינטציה מעורבת בקבו...

המשך קריאה >>

הרב שלמה וולבה ומאמצי החייאת המוסר בעולם "ההשקפה" הישיבתי-חרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יאיר הלוי , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
המאמר סוקר את דמותו של המחנך הישיבתי הרב וולבה, שביקש להחיות את 'תנועת המוסר' הליטאית בדור שלאחר השואה. במוקד הדיון: המתח שבין 'עבודת המוסר' המסורתית לבין חיזוק ה'השקפה', הנורמה המחייבת בדור החרדיות הישראלי, שעיקרה ציות ל'גדולי ישראל'. ה'השקפה' הפכה צורך קיומי עבור שיקום החינוך החרדי לאחר השואה, אך המוסר של ר' ישראל סלנטר אינו רואה בעין יפה מוסכמות חברתיות אינסטנקטיביות. מסקנת המאמר שעולם הישיבות...

המשך קריאה >>

דימויי הגוף הגברי החרדי-ליטאי בספרות המוסר וסיפורי "הגדולים" 1945-2010

(מאגר ביבליוגרפי)
יקיר אנגלנדר , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר המוקדש לבחינת דימויי הגוף החרדי-ליטאי הגברי, מתקופת סיומה של השואה ועד שלהי העשור הראשון של המאה ה-21. נקודת המוצא של המחקר היא ההנחה, כי הגוף הוא האתר באמצעותו מעצבת החברה הליטאית, ביודעין ושלא ביודעין, את האידיאולוגיה ואופן המחשבה שלה. חלקו הראשון של החיבור מוקדש ל'תורת המוסר' ויחסה אל הגוף, וחלקו השני עוסק בסוגת סיפורי 'הגדולים' הליטאיים, ובוחן את תיאור הגוף האידיאלי – גופו של הצדיק. מן המ...

המשך קריאה >>

זמן אלול

(מאגר ביבליוגרפי)
דב אלבוים , ספר , עם עובד
רומן בהוצאת עם עובד (הספרייה לעם), המספר על חודש של ייסורי גוף ונפש בחייו של נער ישיבה חרדי מתבגר. זהו רומן ראשון מסוגו המתאר את עולם הישיבות הליטאיות בישראל. (קדמו לו, בן ארצי, רבינוביץ - ע"ע, אחריו: קור, איתן – ע"ע) בספר זה מתאר אלבוים את עולם הישיבות החרדיות בירושלים של שנות השבעים והשמונים בשפה ייחודית הנגזרת מן העגה החרדית ומן המקורות היהודיים. ספר זה הוכתר בביקורות מהללות ופרץ לאלבוים את דרכ...

המשך קריאה >>

העתקת הישיבה הליטאית לארץ ישראל: סיפורן של שתי ישיבות בישראל - 'חברון ו'פוניבז'

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה טיקוצינסקי , פרק , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
הפרק עוסק בשתי ישיבות שהועתקו מליטא לישראל: 'פוניבז'' שבבני-ברק ו'כנסת ישראל – חברון' שבירושלים, שתי ישיבות שהפכו ל'ספינות הדגל' של הציבור החרדי הליטאי בארץ. סיפור עלייתן ארצה אינו זהה, והן מייצגות שני דגמים של העתקה לארץ-ישראל, ובעקבות כך – שני דגמים חברתיים-חינוכיים. המאמר מתאר את ייסודן ומורשתן של השתיים, את אופי הלימודים בהן, את המתכונת החינוכית וסדרי המוסר שנהגו בהן וכן את הדינמיקה החברתית שה...

המשך קריאה >>

גדלות האדם' ו'שפלות האדם' בארץ לא זרועה: ישיבות המוסר 'סלבודקה' ו'נוברדוק' עולות לארץ ישראל 1925 – 1935.

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה טיקוצינסקי , פרק , האוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס -סכוליון
הפרק עוסק בהעתקתן של שתיים מ'ישיבות המוסר' מליטא לארץ ישראל בתקופת המנדט: 'סלבודקה' ו'נוברדוק'. בתקופה זו הונחו יסודותיו של הממסד הישיבתי הארצישראלי, שהפך לימים לתת-מגזר חרדי מוביל במדינת ישראל. היחס האמביוולנטי של הציבור החרדי האשכנזי כלפי המדינה, והמדיניות של 'סולידריות פטרונית' עם היישוב על כל מופעיה ומורכבותה – כל אלה יסודם בתקופת התאקלמותה של ישיבת 'סלבודקה' בארץ ישראל. לצידה, מה שהותירה נובר...

המשך קריאה >>

לאן לוקחים אותנו קווי המהדרין - על הפרדה מגדרית באוטובוסים

(מאגר ביבליוגרפי)
אבי שגיא ועדי אופיר , נייר עמדה , מכון שלום הרטמן
האם מתן אישור לקווי אוטובוס בהם יושבים הגברים מלפנים והנשים מאחור הוא ביטוי לסובלנות תרבותית, או שמא זהו הכשר לדיכוי נשים והדרתן? האם חובתה של חברה דמוקרטית להגן על תרבויות מיעוט בתוכה גוברת על אחריותה להבטיח קיומם של ערכי היסוד הבסיסיים שלה? והאם הדיון בסוגיית קווי המהדרין מהווה התנפלות צדקנית על האוכלוסיה החרדית, מסיט את הדעת מהפרדות אחרות, או נוגע בלב-ליבן של השאלות המוסריות שצריכות להטריד את א...

המשך קריאה >>

Haredi Male Bodies in the Public Sphere: Negotiating with the Religious Text and Secular Israeli Men

(מאגר ביבליוגרפי)
Yochai Hakak , מאמר
אחד המאפיינים המבחינים בין קבוצות פונדמנטליסטיות לחברה המערבית-חילונית הוא היחס השנוי לגופניות וצורת עיצובו וטיפוחו. לאור הנחה זו מבקש המאמר להתחקות אחר ההבדלים המבחינים את החברה החרדית מזו החילונית הודות לזיקה הנוצרת, מצידה של הראשונה, בין הגופניות ובין עיקרי האמונה עליהם היא אמונה. האידיאל השמרני, המנחה את גישתו של הגבר החרדי לגופניות, מתממש הודות לסימון גופו של הגבר החילוני כ'אחר'. יחד עם זאת,...

המשך קריאה >>

The Yeshiva as a Political Institution

(מאגר ביבליוגרפי)
Ilan Fuchs , מאמר
מאמר הבוחן את תפקידה של הישיבה כמוסד פוליטי שנועד לספק מענה לאתגרים חברתיים ודתיים המזוהים עם תהליך המודרנה במאות ה-19 וה-20. במסגרת התחקות זו בוחן המאמר את התגבשותה הממסדית של הישיבה בהתאם לשלשה מודלים מרכזיים: (1) ישיבות 'תומכי תמימים', המזוהות עם חסידות חב"ד, שהחלו מתפתחות ברוסיה בסוף המאה ה-19, (2) ישיבות ליטא, המזוהות עם מהפכת המוסר, שהתפתחו אף הן בסוף המאה ה-19, ו(3) ישיבות הציונות הדתית, המ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע