המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Balancing Women's Rights and Religious Rights: The Issue of Bus Segregation

(מאגר ביבליוגרפי)
Miriam Feldhaim , מאמר
המאמר מבקש לבחון את הדרתה של האישה מהמרחב הציבורי, בכלל, ואופן תיחומה בתחבורה הציבורית, בפרט, המאפיינת את המגמות המתפתחות בקרב החברה החרדית מאז בשני העשורים האחרונים. בחינה זו, המוצעת בעקבות השיח הציבורי הער שהתפתח בנידון, מתמקדת בשאלת זכותן של קבוצות מיעוט במדינה דמוקרטית לממש פרקטיקות הפוגעות בערך השוויון המעצב במידה רבה את אופייה של המערביות הדמוקרטית. יחד עם זאת, המאמר אינו מתעלם מפגיעה בערכי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע